Bristande arbetsmiljö försenar Europalink

Europalink skulle ha gått i trafik till Tyskland under torsdagen men försenas efter larm om brister i arbetsmiljön. Foto: Mikael Lindmark

Europalinks trafikstart försenas efter omfattande arbetsmiljöproblem. Färjan skulle ha gått i trafik klockan 22.00 i torsdags men kunde inte lämna kaj.

Vi har kommit överens om en handlingsplan med Finnlines i Malmö om vad som måste göras innan Europalink tas i trafik, säger Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk.

Mikael Lindmark och Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig på Seko sjöfolk, gjorde en blixtinspektion av färjan i Malmö under torsdagen efter att huvudskyddsombudet och de anställda larmat om arbetsmiljöproblem ombord. Bland annat misstänkt mögel i flera hytter och andra utrymmen, toaletter som inte fungerar och ett bristfälligt avlopps- och ventilationssystem.

– Jag skulle kunna säga att färjan är i ett bedrövligt skick. Men det är inte riktigt rätt ord att beskriva henne. Hon är i ett sorgligt skick, hon är smutsig och knappt underhållen. Europalink var i gott skick 2012 när hon togs över av Grimaldi till Medelhavet. Nu måste besättningen arbeta upp skicket på färjan igen. Jag är bedrövad hur Grimaldi kan behandla sitt tonnage så här, säger Mikael Lindmark.

Mikael Lindmark och Pelle Anderssons första reaktion var att begära ett föreläggande för Europalink. Efter flera krismöten där personalledning och säkerhetsansvarig från Finnlines i Malmö medverkade tillsammans med huvudskyddsombud, befälhavare och representanter för Transportstyrelsen och Sjöbefälsföreningen, arbetade man fram en handlingsplan.

Annons

”Vår första prioritet är att se till att ingen blir sjuk som arbetar ombord”

– Vår första prioritet är att se till att ingen blir sjuk som arbetar ombord, säger Mikael Lindmark. Skyddsombud har fullt mandat att tillsammans med befälhavaren vidta de åtgärder som krävs.

I nuläget handlar det – förutom städning och allmänt underhåll – om att åtgärda avlopps- och ventilationssystemet. I torsdags var flera externa firmor ombord för att hjälpa till med arbetet. Även Anticimex var ombord för att kartlägga förekomsten av mögelsporer.

– Alla som arbetar ombord ska ha fungerande toalett och dusch och ventilation i sina hytter innan färjan går i trafik, det är en absolut grundnivå, säger Mikael Lindmark.

För att färjan ska kunna tas i bruk kommer hytter med brister att stängas av tills de är åtgärdade. Och en större utredning om förekomsten av mögel och mikrobiologiska arbetsmiljörisker måste genomföras snarast.

Anställda som har fått allergiska reaktioner har fått erbjudande om att tillfälligt byta båt eller gå hem på vederlag.

Den tänkta trafikstarten för Europalink är uppskjuten tills på söndag. Men Leif Paulsson, personalansvarig på Finnlines i Malmö, kan inte under fredagen bekräfta att premiärturen på söndag blir av.

För tillfället trafikerar Nordlink de turer som Europalink skulle ha gjort.

”All heder åt dem för deras arbete”

– Alla medarbetare anstränger sig till det yttersta, och på ett ytterligt positivt sätt, för att Europalink ska bli klar så fort som möjligt. All heder åt dem för deras arbete, säger han.

Leif Paulsson vill inte kommentera Europalinks skick men säger att bristerna kommer att åtgärdas när färjan läggs upp på varv i månadsskiftet mars-april.

– I samband med att Europalink utrustas med scrubber möjliggör det att man kan åtgärda fel och brister under ordnade former. Utrymmen där man exempelvis misstänker mögel eller annat får man under tiden spärra av och stänga igen.

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig på Seko sjöfolk, är kritisk till den korta tidsplan rederiet har haft för att få färjan i trafik.

– Tidspressen är inte sund. Man måste ha en rimlig tid innan en färja tas i trafik för att åtgärda eventuella brister och göra riskanalyser och handlingsplaner. När det gäller Europalink är det så mycket som måste göras. Toaletter och ventilation är sånt som bara måste fungera, det är en absolut lägsta nivå, men det är sånt som också tar tid att få i ordning så att det fungerar på ett tillfredställande och robust sätt.

Nu blir det en orimlig arbetsbelastning för besättningen. Det gäller både att arbeta med att få färjan i skick att segla samtidigt som de ska sätta en arbetsmiljö- och säkerhetsorganisation på plats.

– Vi har tittat på det kritiska läget och kommit fram till vad som måste göras i nuläget. Och i mitten av mars kommer jag att göra en inflaggningsbesiktning där vi går igenom vad som måste åtgärdas framöver när färjan är på varv, säger Pelle Andersson.