Bristyrken: motorman och matros

Det råder stor efterfrågan på matroser just nu. Arkivfoto: Dick Gillberg

Efterfrågan på matroser, lättmatroser och motormän är stor. Över hundra annonser låg ute på platsbanken i slutet av mars.
– Vi har en jättebrist på matroser, bekräftar Laila Svedberg Poulsen på Arbetsförmedlingen Göteborg Sjöfart.

Inför årets sommarsäsong annonserar rederierna i vanlig ordning efter sommarpersonal. I slutet av mars fanns det över hundra annonser utlagda på platsbanken där matroser, lättmatroser och motormän eftersöktes (utöver all annan sjöfartspersonal). En del var fasta tjänster, andra vikariat. 

Det är för närvarande stor efterfrågan på just dessa yrkesgrupper.

– Efterfrågan har varit stor under de senaste tre åren, matros är idag ett bristyrke, säger Laila Svedberg Poulsen på Arbetsförmedlingen Göteborg Sjöfart.

Annons

– Vi har en jättebrist på matroser, fortsätter hon. Nu går sommarsäsongen in, rederierna behöver uppgradera sina passagerarcertifikat och då måste de utöka säkerhetsbemanningen. 

Exakt hur många jobb som ligger ute på Platsbanken är något oklart, eftersom flera rederier lägger ut samma annons på flera orter. Men att efterfrågan är stor står helt klart.

”vi har en jättebrist på matroser”

Laila Svedberg Poulsen, Arbetsförmedlingen Göteborg Sjöfart

Laila Svedberg Poulsen säger att behovet är extra stort inom färjenäringen.

– Under pandemin efterfrågades matroser även inom tankflottan, eftersom många filippinare gick i lock down och rederierna inte fick filippinskt manskap till sina båtar, säger hon. Där har det återgått till hur det var tidigare. Men inom färjenäringen är det fortsatt stor brist. 

Särskilt stor är efterfrågan på motormän.

– De finns ju nästan inte! Det är nästan så att man skulle få hittelön om man fick tag på någon, säger Laila Svedberg Poulsen med ett lite uppgivet skratt.

Motormän är en särskilt eftersökt yrkesgrupp. Arkivfoto: Klara Johansson

För att få jobb som matros, lättmatros eller motorman ska man i dagsläget ha gått treårigt gymnasium samt ha 6 månaders sjötid. En annan variant är att rederierna tar ombord en jungman som går bredvid och tränas upp.

– Tolv månaders total sjötid krävs, då har du en lättmatros på två år, säger Laila Svedberg Poulsen. För att ta ombord en jungman krävs inget mer än läkarintyg och en sjöfartsbok, och givetvis genomgångna relevanta säkerhetskurser.

Trots bristen på manskap är det inte särskilt vanligt att jungmän tas in, även om det ryktas att några rederier erbjuder den vägen.

Även på Transportföretagen har man fått signaler från medlemsrederier att det finns en brist på personal.

– Vi har gått från pandemikris till kompetenskris, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen. När pandemin slog till för tre år sedan tog alla persontransportslag storstryk. När sedan efterfrågan kom tillbaka fanns det inte längre personal att tillgå.

Vad det beror på vill han inte uttala sig om, ingen kartläggning har gjorts kring det. Men han pekar på en rörlighet inom branschen och även till andra branscher för den som förlorat jobbet under pandemin.

– Man är inte kvar, inte tillgänglig för det jobb man tidigare hade, säger han.

”vi har gått från pandemikris till kompetenskris”

Caj Luoma, Transportföretagen

Ett problem är enligt Caj Luoma de långa ledtiderna som finns inbyggda i utbildningssystemet. Även om behovet är akut nu tar det tre år att utbilda en färdig lättmatros på ett sjöfartsgymnasium. 

– En fråga där vi försökt åstadkomma förändring är därför att skapa en snabbare väg att komma in i sjöfartsbranschen, säger han.

Skulle du som vuxen komma på att du vill bli matros, finns i dagsläget ingen utbildning på yrkesvuxnivå.

– Det är en pusselbit som saknas idag, och som vi arbetar med att få till stånd, säger Caj Luoma.

Möjligheten att gå som jungman är en väg som flera rederier använder sig av.

– Den lösningen täcker dock bara en liten del av det behov som finns, säger han. 

Caj Luoma menar att kompetensförsörjningsfrågan är högaktuell och något man ständigt arbetar med.

– Det finns mycket tänk kring den här frågan, säger han. Jag tror i slutändan att det inte finns en lösning, man måste jobba med flera spår parallellt, vilket vi också gör.