“Budgeten matchar inte ambitionerna”

Att regeringen i sin budgetproposition vill stärka sjöfartens konkurrenskraft och förbättra styrningen mot fossilfrihet är positivt, tycker Anders Hermansson, vice vd för Svensk Sjöfart. Däremot är det en dålig idé sänka sjöfartsstödet. Foto: Svensk Sjöfart

Igår presenterade regeringen höstens budgetproposition. Den innehåller ett par positiva besked för sjöfarten men matchar inte de ambitioner som politikerna tidigare uttryckt, menar föreningen Svensk Sjöfart.

Föreningen Svensk Sjöfart noterar att regeringen ser behov av ett mer ändamålsenligt avgiftssystem som stärker sjöfartens konkurrenskraft och har bättre förutsättningar att styra mot fossilfrihet.

– De avgifter som Sjöfartsverket tar ut från handelssjöfarten har ökat kraftigt de senaste åren. Att regeringen önskar stärka konkurrenskraften för sjöfarten och förbättra styrningen mot fossilfrihet är väldigt positivt, säger Anders Hermansson, vice vd för Svensk Sjöfart, i en kommentar på föreningens hemsida.

– Vi förutsätter nu att detta leder till konkreta åtgärder, samt att staten skjuter till medel till Sjöfartsverket i enlighet med de äskanden verket gjort för att möjliggöra en sådan ambition. Från branschens sida ser vi fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla miljöstyrningen i enlighet med de föreslagna ambitionerna, fortsätter han.

Annons

“Vi förutsätter nu att detta leder till konkreta åtgärder”

Regeringen och samarbetspartierna har i flera sammanhang pratat om goda ambitioner för den svenska sjöfarten. Enligt branchorganisationen Svensk Sjöfart matchas dessa ambitioner inte av budgeten. Särskilt oroande är de föreslagna försämringarna av nettomodellen.

– Att sänka sjöfartsstödet rubbar de långsiktiga näringslivsförutsättningarna för att bedriva sjöfart i Sverige. Över tid riskerar det att leda till färre svenska fartyg vilket går på tvärs med de uttalade målen från regering och riksdag, säger Anders Hermansson.

Det här är något som även påpekats av parterna i Blå Tillväxt-samarbetet, där Seko sjöfolk ingår.

“Att sänka sjöfartsstödet rubbar de långsiktiga förutsättningarna för att bedriva sjöfart i Sverige”

En annan förändring som efterlysts av branschen, men som saknas i budgeten, är att ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift. Branschen hade hoppats på att den svenska stämpelskatten skulle bli mer lik övriga EU-länders, vilket man menar skulle göra det mer attraktivt att flagga fartyg i Sverige.

– En sådan åtgärd ligger dessutom i linje med regeringens och samarbetspartiernas ambition om att säkerställa att skatter och avgifter styr rätt i fråga om klimat- och miljöområdet, eftersom stämpelskatten ökar kostnader för miljöinvesteringar, säger Anders Hermansson.

Ett viktigt besked i budgetpropositionen, enligt föreningen Svensk Sjöfart, är att regeringen pekar på vikten av att isbrytningsverksamheten fortsätter möta de behov som finns.

– Även om finansieringen ännu inte förefaller helt klarlagd ger regeringen en tydlig inriktning och det är viktigt för att skapa tydlighet för industri och rederier som bedriver sjöfart utmed kusten, säger Anders Hermansson.