Business, rekrytering och grön omställning fokus för årets DSM

Jeanette Ganesjö och Peter Skoglund i Seko sjöfolks monter.

Ett bare-boatregister på gång, krafttag för att locka fler unga att söka sig till sjöfarten – och såklart massor av möten, seminarier och nätverkande. Så kan årets Donsö Shipping Meet summeras.

Årets stora sjöfartsmässa lockade omkring 3 000 deltagare från en rad länder till den lilla ön i Göteborgs skärgård. 

Invigningstalade gjorde infrastrukturminister Andreas Carlson (kd). En nyhet han presenterade var att regeringen påbörjat arbetet med att så småningom införa ett bare-boatregister i Sverige, alltså ett register som gör att en fartygsägare kan hyra ut sitt fartyg till en annan operatör i ett annat land. 

Andreas Carlson påpekade att det här är något sjöfartsbranschen efterfrågat.

Annons

– Vi tillsatte en utredning i juni där vi ser över tonnageskatten och stämpelskatten i syfte att utöka den svenskflaggade flottan, sa infrastrukturministern. Utredningen ska vara klar redan i december. Vi vill att det ska gå fort, för tidsaspekten är viktig. Ni har velat se förändring vad gäller regleringen av sjöfarten under lång tid, och jag är här för att berätta att vi i regeringen prioriterar de här frågorna. Det här är frågor som är avgörande för Sverige. Sjöfarten är avgörande för Sverige.

I sitt tal tryckte Andreas Carlson flera gånger på vikten av fler svenskflaggade fartyg, men också vikten av att det finns svenskt manskap som kan bemanna dessa fartyg.

– I händelse av kris eller krig är det här en än mer viktig fråga. Vi vill se fler svenskflaggade fartyg. Och vi vill se fler svenska sjömän.

Just rekryteringsproblemen som branschen har adresserades i det ”HR Meet” som arrangerades under mötesdagarna. Över 50 studievägledare hade bjudits in till ön. De fick information först av en panel bestående av lärare vid gymnasie- och högskolor med sjöfartsinriktning, en student samt en representant från branschen. Därefter berättade fem yngre sjömän i olika befattningar om sina jobb och hur de ser på sitt yrkesval.

Charlie Johansson, matros, Emma Lehnberg, andrestyrman, Anton Strömblad, motorman, Tobias och Arvid Wachsman, sjöbefäl samt sjöingenjör.

Seko sjöfolk representerades av Charlie Johansson, matros på Wallenius som nu läser till sjöbefäl, och motorman Anton Strömblad, Stena Line.

Av moderatorn uppmanades de att beskriva en vanlig arbetsdag till sjöss.

– Man vaknar, går ut, luktar på havet, går ner till mässen, tar en kopp kaffe, snackar med båsen om vad som ska göras under dagen… ja, sen gör man det. Men det fina är att varje dag ser olika ut, sa Charlie Johansson. På kvällen tränar man, läser en bok … det är ett väldigt stillsamt liv. Och skönt.

Alla i panelen var överens om att gemenskapen ombord var en viktig del och något de uppskattar med jobbet.

– Att jobba hårt en period, och därefter vara helt ledig en period är något som passar mig väldigt bra, sa Anton Strömblad.

I övrigt bjöd Donsö Shipping Meet på sedvanligt stort antal utställare. Business, säkerhet, fiske samt HR var ett antal moduler man anordnade särskilda möten kring, men genom mässan som helhet löpte en grön tråd; omställning till en mer hållbar sjöfart fanns med i de flesta programpunkterna under den tre dagar långa mässan. 

Festlig invigning – med sedvanlig klippning av rött band – blev det också av Furetanks avancerade fartygssimulator i rederiets före detta kontorsbyggnad. Intresset har varit stort, och simulatorn har redan börjat bokas inför hösten.

Kenny Reinhold och Mikael Lindmark berättade om the dark side of shipping

Seko sjöfolk valde att sätta ljuset på den mörka sidan inom sjöfarten. Mikael Lindmark och Kenny Reinhold berättade om hur ship breaking med barnarbete, dubbel bokföring och dark ships utgör en stor del av sjöfartens mindre behagliga sida. De tryckte på vikten av att inte glömma bort den sidan, även om svensk sjöfart i mångt och mycket utgör motsatsen. 

– Tillsammans måste vi fortsätta prata om de här frågorna, visa att de finns, att vi känner till dem och förhoppningsvis arbeta mot en framtid där de blir mindre vanliga, sa Mikael Lindmark.  

Seko sjöfolk representerades på mässan av ordföranden från samtliga lokala klubbar.