”Cabotagereglerna sätts ur spel”

"Vi ser mycket allvarligt på att Transportstyrelsen sätter en så viktig skyddslagstiftning som cabotagereglerna ur spel genom att meddela tillstånd på löpande band", säger Mikael Lindmark, ombudsman i Seko sjöfolk. Foto: Marinetraffic/Nils Junge, Dick Gillberg

Transportstyrelsen ger ett Marshall Islands-flaggat cementfartyg tillstånd att göra en resa mellan två svenska hamnar. Men Seko sjöfolk överklagar beslutet. 

– Vi vet att det finns svenskflaggade fartyg tillgängliga, säger ombudsman Mikael Lindmark. 

Resor i inrikes trafik ska enligt de så kallade cabotagereglerna ske med fartyg under EU-flagg eller annan godkänd flagg. Undantag för enstaka resor kan utfärdas av Transportstyrelsen om den som ansvarar för lasten kan visa att det inte finns godkänt tonnage tillgängligt som kan utföra transporten.  

Igår gav Transportstyrelsen tillstånd för cementtransportfartyget Danavik, registrerad på Marshall Islands, att göra en resa från Slite till Malmö med 2500 ton cement ombord. Myndigheten skriver i beslutet att det i ansökan framgår att ”lasten har cirkulerats på den öppna marknaden under vecka 43 samt i väl inarbetade kanaler, dock utan att hitta tonnage med godkänd flagg anpassat för transport och lossning av cement”.  

Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk, är inte imponerad. Han påpekar att det sedan den 15 september i år har utfärdats åtta temporära kustfartstillstånd för just det här fartyget. 

Annons

– Hon kommer under perioden 15 september till 2 november ha seglat enbart på svenska hamnar. Vi ser mycket allvarligt på att Transportstyrelsen sätter en så viktig skyddslagstiftning som cabotagereglerna ur spel genom att meddela tillstånd på löpande band, säger Mikael Lindmark. 

Seko sjöfolk brukar ha förståelse för att befraktare måste använda tonnage som inte är accepterat enligt cabotagesystemet. Ibland finns inga tillgängliga godkända fartyg. Eller så är transporten av sådan art att det saknas fartyg med godkänd flagg som kan utföra den. 

– Vi kommer aldrig att sätta oss på tvären om det handlar om en enskild händelse. Men i det här fallet handlar det snarare om att smita från kostnader, säger Mikael Lindmark.

”Vi kommer aldrig sätta oss på tvären om det handlar om en enskild händelse”

Att det i fallet ovan inte skulle finnas något lämpligt tonnage menar han är helt felaktigt.  

– Vi vet att det svenskflaggade fartyget Sunnanvik förlorade sin fasta charter för just den här lastägaren, eller operatören, för mindre än ett år sedan. Orsakerna var flera men kostnaden var en av dem. Sunnanvik går idag på spotmarknaden och har funnits tillgänglig under den period då det utfärdats inte mindre än åtta tillstånd, säger han.

Seko sjöfolk har därför överklagat Transportstyrelsens två senaste beslut.

– Lastägaren väljer att med hjälp av Transportstyrelsen kringgå cabotagereglerna och fortsätta med samma typ av laster, till samma destinationer, men med ett mycket billigare fartyg än det svenska fartyget som man sa upp kontraktet med. Det måste vi protestera mot, säger Mikael Lindmark.

”Lastägaren väljer att med hjälp av Transportstyrelsen kringgå cabotagereglerna”

Mikael Wikander är handläggare på Transportstyrelsen. Han menar att myndigheten följt den förordning som finns när man utfärdat tillstånden ovan. 

– Det handlar om ifall det finns tillgängligt tonnage eller inte. Ytterst är det operatören som har insyn i detta och ska komma med bevis. I det här fallet har operatören vid flera tillfällen visat att det inte funnits något tillgängligt tonnage, säger han. 

Enligt Seko sjöfolk fanns ju ett svenskflaggat fartyg tillgängligt under aktuell period?

– Det ska finnas fartyg i den omedelbara närheten för just den aktuella resan. Vi har tittat på detta också. Mäklaren har styrkt med intyg från operatören att det inte funnits fartyg tillgängliga och vi har grundat beslutet på det. Sedan kan man såklart diskutera vad som ska menas med omedelbar närhet, säger Mikael Wikander.

Han anser inte att Transportstyrelsen gjort fel som utfärdat de åtta temporära kustfartstillstånden, men säger också att han förstår varför beslutet överklagas till regeringen.   

– Vi ser fram emot att höra vad regeringen kommer fram till. Om utfallet blir att praxis ska ändras så är vi naturligtvis öppna för det, säger han.