Carmen lämnar Baltimores hamn

Carmen lämnar Baltimore. Foto: Wallenius Wilhelmsen

Efter att ha legat instängd i nästan exakt en månads tid i Baltimore efter att en bro rasat över hamnen, har Wallenius Wilhelmsens bilfraktfartyg Carmen nu släppts ut i en specialmuddrad djupränna.

Carmen har legat instängd i Baltimores hamn i USA sedan bron Franscis Scott Key Bridge kollapsade 26 mars, när ett fartyg fick blackout och körde in i en av bropelarna efter att ha förlorat styrningen.

Mycket av trafiken över bron hann stoppas, men flera människor omkom i olyckan och den rasade bron stängde av all fartygstrafik in och ut ur Baltimores hamn

Strax innanför bron låg Wallenius Wilhelmsens bilfraktfartyg Carmen vid kaj och hade just lossat. Fartyget hade 21 besättningsmedlemmar och flera av dem svenskar. En månad tog det för dem att få lämna hamnen.

Annons

Ett intensivt bärgningsarbete har pågått ända sedan bron rasade och de lokala myndigheterna i USA har muddrat nya rännor för att kunna släppa ut de fartyg som blivit inlåsta.

På torsdagen 25 april vid lunchtid lokal tid kunde Carmen äntligen lämna sin kajplats med hjälp av bogserbåtar genom den nya tio meter djupa rännan. Fartyget anlöper nu närmast Manzanillo i Panama och kommer efter lastning återgå till arbetsflottan och sin planerade handelsrutt.

Bärgningsarbetet i Baltimore pågår fortfarande och genomfartstrafiken för fartyg kommer under lång tid framöver att vara begränsad till några få kanaler.

För Wallenius Wilhelmsen har Baltimore varit en viktig knutpunkt i årtionden. Hur det blir den närmaste tiden är osäkert:

–Vi utvärderar för närvarande om det är praktiskt och genomförbart för våra fartyg att anlöpa hamnen under de här begränsande omständigheterna, men vi är optimistiska och hoppas att återöppnandet av hamnen kommer att ske enligt plan, skriver bolaget i en kommentar på sin hemsida.

–Vi vill också uttrycka vår uppskattning för det otroliga samarbete som myndigheter, samarbetspartners och Baltimores invånare har haft för att lösa de utmaningar som brokollapsen har medfört.

Wallenius Wilhelmsens bilfraktfartyg Carmen kunde bogseras ut från kajen i Baltimore vid lunchtid på torsdagen. Foto: Wallenius Wilhelmsen