Cecilia ska forska om kränkande särbehandling

Cecilia Österman ska tillsammans med en kollega på Linnéuniversitetet kartlägga strategier för att minska risken för kränkande särbehandling. Foto: Klara Johansson

Sjöfartens MeeToo-upprop #lättaankar engagerade branschen. Nu ska ett nytt forskningsprojekt kartlägga metoder och strategier för att minska risken för kränkande särbehandling inom sjöfarten.

Uppropet #lättaankar förenade 1150 kvinnliga sjömän och har engagerat sjöfartsbranschen under året som gått. Hittills har dock fokus legat på anmälan snarare än förebyggande av kränkande särbehandling. Ett nytt forskningsprojekt vid Sjöfartshögskolan i Kalmar ska ändra på detta.

– Vi vill åstadkomma förändring på både kort och lång sikt. Vi vill bidra till en säker, effektiv och jämställd sjöfart där alla människors kompetenser och förmågor tas till vara, säger Cecilia Österman, lektor i sjöfartsvetenskap som tillsammans med kollegan Karin Lundberg ska arbeta med projektet.

De ska identifiera, utvärdera och sammanställa befintliga metoder och strategier för att minska risken för kränkande särbehandling. Vad fungerar, varför och under vilka förhållanden? Utvärderingen ska ske tillsammans med en referensgrupp med representanter från rederier, fackförbund och andra inom sjöfarten.

Annons

– Jag känner en blandning av bubblig glädje och ödmjukhet inför uppgiften. Vi har båda en bakgrund från sjön, jag som sjöingenjör och Karin som sjökapten. Vi brinner verkligen för att få bidra till att göra en fantastisk bransch ännu bättre, säger Cecilia Österman.

Projektet ska pågå i två år och finansieras med 1,2 miljoner kronor av AFA försäkring.