Cinderella flaggas ut till Finland

cinderella
Viking Cinderella är rederiets enda svenskflaggade fartyg. I mars 2024 flaggas det ut till Finland. Foto: Viking Line

Viking Lines fartyg Cinderella går från svensk flagg till finsk. Det meddelade rederiet på tisdagsmorgonen. Omflaggningen sker i mars 2024. I nuläget föranleder omflaggningen inga uppsägningar, enligt rederiet. Personalen kommer att erbjudas fortsatt arbete på fartyget under finska kollektivavtalsvillkor.

I mars 2024 flyttar Viking Line fartyget Viking Cinderella från kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn till trafik på linjen Stockholm-Mariehamn-Helsingfors. I samband med detta kommer Cinderella att flaggas om till finsk flagg. Det skriver rederiet i ett pressmeddelande som skickades ut under tisdagsmorgonen.

Viking Line har sedan 2003 bedrivit kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn med fartyget Viking Cinderella. När fartyget våren 2024 i stället inleder trafik på Helsingforslinjen, flaggas det också om till finsk flagg.

I pressmeddelandet är Viking Line tydliga med att för Viking Rederi AB:s personal på Viking Cinderella kommer förändringen inte att föranleda uppsägningar. ”Personalen kommer att erbjudas fortsatt arbete på fartyget under finska kollektivavtalsvillkor”, skriver man.

Annons

I pressmeddelandet får Viking Lines samgående med Gotlandsbolaget, som från våren 2024 ska bedriva kryssningstrafik Stockholm-Åland-Gotland, lika stort utrymme som utflaggningen av Cinderella.

Den nya verksamheten som ska bedrivas med Birka Stockholm ”gör det möjligt för Viking Rederis personal att visa intresse för att börja tjänstgöra på före detta Birka. Fartyget kommer att trafikera under svensk flagg med svenska kollektivavtalsvillkor”, skriver man. Enligt överenskommelse mellan Viking Line och Gotlandsbolaget handhar Viking Rederi cateringpersonalen och Destination Gotland driftpersonalen på det gemensamma fartyget.

Från Seko sjöfolks sida är man besviken över Viking Lines beslut. Seko sjöfolk har cirka 250 medlemmar ombord på Cinderella som påverkas.

– Jag är väldigt besviken över att Viking Line överger den svenska flaggen, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk. Det här innebär, bland mycket annat, att det troligtvis kommer att försvinna praktikplatser för svenska skolelever. Viking Line var det första rederiet som gick in i nettomodellen när den infördes 2001 för att utnyttja det svenska stödsystemet till sin fördel. Nu lämnar de och överger den svenska flaggen. Varför vet vi inte riktigt.

I och med detta har Viking Line inga fartyg kvar under svensk flagg.

– Under pandemin gjorde vi i facket ett enastående arbete, allt för att hjälpa rederiet att så smidigt som möjligt klara sig igenom den kris som pandemin orsakade, fortsätter han. Och detta är tacken för allt det arbete vi lade ner under pandemiåren.

Enligt rederiet kommer personalen att erbjudas fortsatt anställning på fartyget under finska kollektivavtalsvillkor. Om de väljer att kvarstanna ombord, har de rätt att behålla sina nuvarande villkor under minst tolv månader.

– Efter det vet vi inte vad som händer, säger Kenny Reinhold.

I ett intern meddelande till personalen skriver rederiet att intresseförfrågan om fortsatt arbete på Cinderella under finsk flagg eller tjänstgöring på före detta Birka Stockholm kommer att skickas ut till Cinderellas personal inom de närmaste dagarna.