Cinderella klassas som hjärtsäker zon

Viking Cinderella. Foto: Viking Line

Viking Cinderella har som första fartyg på Östersjön klassats som en hjärtsäker zon enligt Hjärt-Lungfondens standard.

I ett pressmeddelande uppger Viking Line att säkerheten alltid går först och att rederiet genomför olika typer av säkerhetsövningar varje vecka. Cinderellas medarbetare är utbildade i och repeterar regelbundet hjärt- och lungräddning med de hjärtstartare som finns ombord.

– Att vi tillsammans med Hjärt-Lungfonden nu har genomgått kriterierna för att kunna klassa Viking Cinderella som en Hjärtsäker zon är ytterligare en trygghetsfaktor för både resenärer och medarbetare. Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp och då är tiden, utrustningen och kunskapen ofta avgörande för att rädda liv, säger Jan-Tore Thörnroos, senior befälhavare och högste ansvarig för säkerheten på Viking Cinderella, i ett pressmeddelande.

Cinderella kryssar normalt dagligen mellan Stockholm och Mariehamn med 900 000 resenärer per år. Under den pågående pandemin har turtätheten minskat och fartyget tar endast emot hälften så många resenärer som normalt för att garantera social distansering.

Annons

Enligt rederiet finns det alltid utbildad sjukvårdspersonal i tjänst ombord. Vid behov kan också ambulanshelikopter tillkallas från land.

– När ett plötsligt hjärtstopp inträffar är det livsviktigt att veta vad man kan göra och hur man ska agera. Varje sekund kan vara avgörande. Det är framför allt viktigt att starta hjärt-lungräddning och ha tillgång till en hjärtstartare. Det är glädjande att Viking Line tar plötsligt hjärtstopp på stort allvar och gjort fartyget Viking Cinderella till en hjärtsäker zon, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.


Hjärt-Lungfondens kriterier för att klassa fartyget som Hjärtsäker zon

• Det finns flera hjärtstartare ombord. Det finns också rutiner och beredskap för att hjärtstartarna ska kunna användas inom tre minuter från det att hjärtstoppet upptäcks.

• Fartygets medarbetare är utbildade i och repeterar årligen hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.

• Det finns rutiner för att tillse och underhålla fartygets hjärtstartare så att de alltid är klara för användning.

• Fartygets hjärtstartare är skyltade och registrerade i Sveriges hjärtstartarregister.