Cinderellas personal kan behålla sina jobb

Cinderellas personal får behålla jobbet när fartyget flaggar över till Finland. -Jag är nöjd. Målet har varit att rädda jobben, säger ombudsman Oskar Lindskog. Foto: Viking Line, Dick Gillberg

All tillsvidareanställd personal på Cinderella får behålla sina anställningar när fartyget flaggar om till finsk flagg i mars 2024. Det är resultatet av höstens omfattande förhandlingar.

I mars 2024 kommer Viking Lines fartyg Cinderella byta den svenska flaggan mot en finsk samtidigt som kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn flyttas till linjen Stockholm-Mariehamn-Helsingfors.

Ett glädjande besked för personalen på- Viking Cinderella är att förändringen inte kommer att innebära några uppsägningar: Höstens förhandlingar mellan rederi och fackets ombud slutade väl, med att all tillsvidareanställd personal kan erbjudas fortsatt arbete.

– Vi har kunnat rädda jobbet för många och det känns bra. När vi är på väg in i lågkonjunktur är det viktigt att ha en anställning. Det här har varit vårt huvudmål, säger Oskar Lindskog som hållit i förhandlingarna för Seko Sjöfolks del.

Annons

Viking Lines samgående med Gotlandsbolaget innebär att man från i vår kommer köra kryssningstrafik mellan Stockholm, Åland och Gotland med nuvarande Birka Stockholm, vilket har öppnat möjlighet för Vikings personal att tjänstgöra där i stället, för dem som inte vill fortsätta arbeta med svenskt kontrakt.

– Avtalet innebär att intendenturen på Cinderella kan fortsätta jobba svenskt på Birka med bibehållna villkor och tjänsteår. De byter bara fartyg, säger Oskar Lindskog.

”Jag är nöjd. Vårt mål var att rädda jobben”

Oskar Lindskog, ombudsman

För driftpersonalen på Cinderella blir det lite annorlunda. De som vill får stanna kvar, vilket gör att anställningen och villkoren blir finska, men man kommer kunna behålla sina anställningsår inom koncernen. De som vill fortsätta jobba under svensk flagg på till exempel Birka kommer få söka sin tjänst i konkurrens med andra.

Viking Lines beslut att flagga över till Finland har inte tagits väl emot på Seko sjöfolk, som har omkring 250 medlemmar ombord på Cinderella.

En stor del i besvikelsen ligger i det arbete som facket gjorde under pandemin för att lyfta rederiets börda i samband med restriktionerna.

– Vi gjorde allt för att de så smidigt som möjligt skulle klara sig igenom krisen. Och detta är tacken, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Viking Line har bedrivit kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn med fartyget Cinderella sedan 2003. I och med utflaggningen har Viking Line inga fartyg kvar under svensk flagg.