Dagsljus påverkar prestationen

För den som arbetar i en lokal där dagsljus inte är möjligt är det extra viktigt med ett rum med bra dagsljusinsläpp för raster och lunch. Arkivfoto: Dick Gillberg

Dagsljus och fönster på arbetsplatsen påverkar både hur vi presterar och hur vi mår. Det visar en forskningsrapport som kom i våras.

Modern livsstil, inomhusarbete och det faktum att vi tillbringar allt mindre tid utomhus bidrar till ökad ohälsa. Eftersom besvären ökar under den mörka årstiden, kan ljusbrist vara en bidragande orsak.

Forskning visar att dagsljus och utblick – alltså fönster – ökar välbefinnandet och spelar stor roll för vår hälsa och prestation på arbetet. Dagsljus motverkar störningar i dygnsrytmen och förbättrar sömnen.

– De allra flesta föredrar naturligt dagsljus från fönster framför elektriskt ljus. Närhet till fönster gör oss pigga, säger Arne Lowden, forskare vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Annons

Fönster ger oss möjlighet att veta vilken tid på dygnet det är och hur vädret är. Fönster minskar också känslan av instängdhet, särskilt om utsikten har inslag av naturelement.

– Därför bör dagsljus på arbetsplatser prioriteras och elektriska alternativ erbjudas som en sekundär lösning, säger Arne Lowden.

“dagsljus på arbetsplatser bör prioriteras”

Han har på uppdrag av Arbetsmiljöverket sammanställt den forskning som finns om hur mycket dagsljus som krävs på en arbetsplats för att personalen ska må bra.

– Jag har inga svar, så långt har forskningen inte kommit. Idag vet vi bara att belysningen har betydelse men inte hur mycket ljus som behövs och inte hur elektriskt ljus påverkar hälsan långsiktigt, säger han.

Sammanställningen ska användas i arbetet med att uppdatera arbetsmiljöreglerna för dagsljus. Informationen är också viktig för exempelvis arkitekter som ska planera utformning och användande av arbetsplatser.

De senaste åren har psykisk ohälsa ökat dramatiskt, inte minst bland unga. Detsamma gäller för sömnstörning och trötthet under dagtid. Under en genomsnittlig arbetsdag vistas drygt hälften av männen och närmare sju av tio kvinnor utomhus i dagsljus 1 timme eller mindre (siffrorna gäller alla yrkesgrupper, inte bara sjömän).

“idag vet vi att belysningen har betydelse men inte hur mycket ljus som behövs”

– Vi har ett stort och växande hälsoproblem i samhället. Stress och psykisk ohälsa ligger på en oroväckande hög nivå. Ökad inomhusvistelse och brist på dagsljus är definitivt ett av de viktigaste orsakssambanden, säger Arne Lowden och påpekar att mer forskning behövs.

För att motverka ohälsa och försämrad prestation behövs, enligt rapporten, rekommendationer för ljus på arbetsplatsen som anpassas till ny kunskap om biologiska effekter av ljus på människa. Dagsljus på arbetsplatsen har tidigare mätts vid en punkt i arbetsrummet. Nu föreslås att man ska mäta vid flera punkter i rummet och utgå från personens blickriktning istället. Idag kan man redan i planeringsstadiet mäta hur mycket dagsljus som planeras komma in i ett rum. För den som arbetar i en lokal där dagsljus inte är möjligt är det extra viktigt med ett väl dagsljusupplyst rum för rast och lunch.

Här kan du läsa hela rapporten från Arbetsmiljöverket