Dålig arbetsmiljö för fartygsinspektörer

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig i Seko sjöfolk, hoppas att Transportstyrelsen ska ta ett helhetsgrepp. Foto: Stefan F Lindberg, Dick Gillberg

Arbetsmiljön för fartygsinspektörerna i Göteborg är så dålig att skyddsombuden slagit larm till Arbetsmiljöverket. Flera anställda har blivit sjuka och Transportstyrelsen riskerar nu dryga böter.
–  Jag hoppas att de tar tag i detta omgående så att inte rederier och ombordanställda drabbas, säger Seko sjöfolks arbetsmiljöansvarige ombudsman Pelle Andersson.

På Transportstyrelsens avdelning för sjö- och luftfart i Göteborg är merparten av de anställda fartygsinspektörer som huvudsakligen ska arbeta ute på fält med tillsyn. Arbetsuppgiften är att kontrollera säkerheten, certifikaten och arbetsmiljön ombord på fartyg som anlöper hamnen.

Det har dock visat sig att fartygsinspektörernas egen arbetsmiljö har stora brister. I dokument från Arbetsmiljöverket finns beskrivet hur medarbetare på avdelningen i Göteborg arbetar under stor tidspress, har känt sig förminskade och kränkta, hur de utsatts för härskartekniker och blivit utskällda offentligt. Problemen har pågått i flera år och uppmärksammats av bl a. Göteborg-Posten.

Att fartygsingenjörer som har som uppgift att inspektera arbetsmiljön, själva har problem med sin arbetsmiljö, är problematiskt. Det säger Pelle Andersson, som är arbetsmiljöansvarig ombudsman på Seko sjöfolk:

Annons

– Transportstyrelsen ska vara en garant för schysst arbetsmiljö ombord på fartygen. Naturligtvis måste arbetsmiljön för deras egen personal vara god, säger han.

Arbetsmiljöverket har larmats många gånger angående förhållandena på sektionen för sjöfartstillsyn i Göteborg: I september förra året skickade huvudskyddsombudet på Akavia in en begäran om ingripande eftersom hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro, konflikter och otydligt arbetsinnehåll skapat arbetsrelaterad ohälsa bland personalen.
Myndigheten larmades även en månad senare, i oktober förra året. Den gången handlade det om två olyckor; vid den ena hade en anställd ramlat och skadats ombord på ett fartyg och vid den andra skadades en person när en arkivhylla välte.

Arbetsmiljöverket konstaterade vid sin inspektion i december att avdelningens rutiner vid olyckor och tillbud var bristfälliga. Om inte goda rutiner finns på plats senast 15 maj väntar 50 000 kronor i böter för Transportstyrelsen.

”Det finns stor anledning att gripa in”

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Seko sjöfolk

På Seko sjöfolk är det Pelle Andersson som har särskilt ansvar för arbetsmiljöfrågor. Han känner till problemet med fartygsinspektörernas höga arbetsbelastning sedan tidigare och tycker att det finns stor anledning att gripa in:

– De har harvat med detta alldeles för länge. Otillräckliga resurser och för lite personal gör att tillsynen riskerar att inte räcka till, och för våra medlemmar ombord på fartygen är det viktigt att det fungerar.

Fartygsinspektörerna har många olika arbetsuppgifter när de är ute på tillsyn. Är tidspressen stor hinner man inte med allt, menar Pelle Andersson:

– Om de kontrollerat säkerhet och certifikat hinner de kanske inte titta på arbetsmiljön för ombordpersonalen, och det är allvarligt, säger han.

Personalbristen och den höga sjukfrånvaron har också gjort att tillsynen av fartygen försenats många gånger, vilket kan orsaka problem inte minst för redarna, som riskerar bli av med sina certifikat.

– Det är oroväckande när en myndighet som ska kontrollera arbetsmiljön inte har någon bra arbetsmiljö själva, säger Seko sjöfolks ombudsman Pelle Andersson, som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor. Foto: Jonas Forslind

Michael Johansson är förste fartygsinspektör och skyddsombud i Göteborg, och har jobbat sedan 1996. Han brinner för sitt jobb men är en av dem som varit sjukskriven på grund av ohälsosam arbetsbelastning. Det största bekymret han känner nu är hur arbetssituationen på avdelningen riskerar påverka sjösäkerheten.

– Under våren har flera kollegor slutat, vi är bara fyra fartygsinspektörer här nu. Det behöver vara minst två till, men Transportstyrelsen har anställningsstopp. Tidsbristen gör att vi ibland får göra en ”skrivbordstillsyn” av fartygen istället, och ber att de mailar sina certifikat och några bilder, säger han.

Michael Johansson suckar och fortsätter:

– Det går ju inte. Vad kan man se på ett foto? Vi måste ju komma ut. Om man inte gör något åt resursbehovet är jag rädd att det drabbar sjösäkerheten.

En annan av de bidragande orsakerna till problemen menar Johansson är kommunikationssvårigheterna med ledningen. Enligt riktlinjerna ska fartygsinspektörer få reda på en fartygsbesiktning 14 dagar innan, för att kunna förbereda sig och läsa på från tidigare inspektioner.

– Men nu blir det i stället ofta brandkårsutryckningar, och då kan man inte göra ett bra jobb. Vi behöver framförhållning, så att man kan ringa och skicka mejl och få svar från högre ort, säger han till Sjömannen.

Pernilla Wallin, chef för Transportstyrelsens enhet för fartyg och sjövärdighet, skriver i ett mejl att bristerna som Arbetsmiljöverket hittat kommer att åtgärdas inom utsatt tid. ”Vår bild är att det under åren genomförts en mängd åtgärder med målet att förbättra arbetsmiljön på aktuell sektion”, skriver hon till GP. ”Våra medarbetares arbetsmiljö tar vi på största allvar och vi tar avstånd från alla former av kränkande beteende och arbetar aktivt med att främja respekt och samarbete”.

Panamaflaggade fartyget Whiskey Trio vid kaj
Mycket att göra som fartygsinspektör. Foto: ITF/Sven Save