”Det behövs en vuxenutbildning”

Kommunpolitiker Jonas Attenius (S) i samtal med Föreningen Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson och Seko sjöfolks kassör och ombudsman Mikael Lindmark. Foto: Klara Johansson

Många politiska sjöfartsfrågor avgörs på nationell nivå. Som kommunpolitiker i Göteborg kommer Jonas Attenius (S) främst i kontakt med branschen i frågor som rör hamn, utbildning och stadsplanering. 

Han leder det största politiska partiet i vad som brukar kallas Sveriges främsta sjöfartsstad. I veckan besökte Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelse, sjöfartsmässan Donsö Shipping Meet

– För oss kommunpolitiker blir det mycket skola, vård och omsorg. Sjöfarten är ett helt annat område och det är spännande att få en inblick i det, även om det inte direkt berör mitt jobb till vardags, förklarar han på färjan ut till Donsö. 

Kommunens starkaste koppling till sjöfartsbranschen är Göteborgs hamn. Den är kommunalt ägd men hyrs delvis ut till privata aktörer.  

Annons

– Det är Skandinaviens största hamn och navet för hela vår import och export. Vi är måna om hamnen och har kämpat för, och fått igenom, muddringen som ska göras efter sommaren, säger Jonas Attenius.

Hamnens och sjöfartens betydelse har belysts i samband med kriget i Ukraina, påpekar han.

– Det finns säkerhetspolitiska intressen här och vi måste se över hur vi skyddar vår hamn i händelse av krig eller kris. Klipper man flödet till hamnen så får vi snabbt problem.

Är det viktigt för Sverige att ha fartyg med svensk flagg? 

– Det är viktigt att vi upprätthåller kompetensen inom sjöfarten. Om Sverige ska vara ett föredöme och kunna driva sjöfartsfrågor internationellt så bygger det på att vi har en svensk flotta. Och säkerhetspolitiskt, om vi hamnar i ett krisläge, så behöver vi svensk besättning. Den dagen det brinner till så är det nationsflaggan som bestämmer, om jag förstått saken rätt. Så det finns flera skäl att ha beredskap och svenska fartyg. Situationen i Ukraina har gjort det än mer angeläget att få upp den här frågan på bordet, säger Jonas Attenius.

”Det finns flera skäl att ha beredskap och svenska fartyg”

Många sjöfartsfrågor hanteras på nationell nivå av politiker i riksdag och regering. 

Vad kan du som kommunpolitiker göra för sjöfarten?

– Kompetensförsörjning är ett område där vi kan påverka. Vi anser att det behövs fler yrkesutbildningar, bland annat inom sjöfart. För att komma in i Sekos medlemsgrupp behövs det idag en treårig gymnasieutbildning. Men det är inte bara unga som ska kunna komma in i branschen. För att främja integrationen behöver vi se till att nyanlända, invandrare, kan söka sig till sjöfarten. Det behövs en vuxenutbildning.

Som barn drömde Jonas Attenius om att stå på bryggan som befälhavare på ett stort fartyg, men hans färgblindhet satte käppar i hjulet. Innan han blev kommunpolitiker på heltid arbetade han som byggnadssnickare. ”Men jag seglar på fritiden, älskar havet och har Marine Traffic-appen på min privata telefon”, säger han. Foto: Klara Johansson

Något annat som kommunpolitiken enligt Jonas Attenius kan göra är att ”vara jäkligt vara bra på sitt grunduppdrag”. Leverera bra barnomsorg, äldreomsorg och trygghet.

– Om jag är trygg i att mamma har det bra på äldreboendet, och att barnen tryggt kan ta sig hem från fotbollsträningen, så är det lättare att vara hemifrån. Jag föreställer mig att man som sjöman tänker mycket på hur det är på hemmaplan när man är borta. Om vi politiker kan leverera bra välfärd så kan människor känna mer trygghet i sitt arbetsliv, säger han.

”Jag föreställer mig att man som sjöman tänker mycket på hur det är på hemmaplan”

Vi passerar Skeppsbron på södra sidan av älven. Jonas Attenius talar om stadsplanering och säger att hans parti drivit på för att värna det historiska arvet i sjöfartsstaden Göteborg. 

– Det har länge varit ett problem att staden är avskild från vattnet. På Hisingssidan har vi löst det men på södra sidan har vi både E45 som bryter av och Stenas stora anläggningar, säger han.

En flytt av Stenas verksamhet är på gång – ett inriktningsavtal är skrivet med Göteborgs hamn och senast 2027 är tanken att flyttlasset ska gå till Arendal. Enligt Jonas Attenius finns flera skäl till detta. Dels vill man ha bort den tunga trafiken till och från färjorna från stadens centrala delar, dels har det att göra med anläggningar runt omkring.

– Stena planerar för elektrifiering och det ställer andra krav. Här kan kommunen driva på för mer kapacitet och se till att det till exempel finns elförsörjning på kajen, säger han.