Dödsfallet på Stena Germanica orsakades av elfel

I pannrummet på Stena Germanica
Det var här i pannrummet ombord på Stena Germanica som besättningsmannen dog av ett elfel ombord. Bild från Statens haverikommissions utredning

Det var flera elektriska fel i maskinrummet som gjorde att en besättningsman på Stena Germanica avled ombord för två år sedan. Den slutsatsen drar Statens haverikommission i sin rapport, som publicerades i mitten av april.

Det var i slutet av juni 2022 som en fartygsingenjör ombord på Stena Germanica hittades livlös i pannrummet under resan från Göteborg mot Kiel. Trots trots en timmes livräddningsförsök, och trots att besättningen fick hjälp av en läkare och en sjuksköterska som fanns bland passagerarna ombord, gick livet inte att rädda.

karta
Stena Germanica var på väg till Kiel 27 juni 2022 när en person i besättningen ombord dog på grund av ett elfel i pannrummet. Bild från Statens haverikommissions utredning

Till en början antogs dödsfallet bero på naturliga orsaker, ett plötsligt hjärtstopp eller liknande. Men efter att en annan besättningsman fick en stöt i pannrummet, började en annan historia nystas upp:

Ungefär två veckor efter dödsfallet letade en annan fartygsingenjör efter orsaken till ett vattenläckage vid den barlastpump där kollegan hade hittats livlös. När han böjde sig fram för att känna efter varifrån vattnet kom, så fick han en kraftig elektrisk stöt från en magnetventil som det stänkt vatten på. Fartygsingenjören visste då inte att det var vid den barlastpumpen som hans kollega hade hittats, inte heller att även kollegan den gången hade letat efter ett vattenläckage.

Annons

Det var då misstanken uppstod om att den strömförande delen kunde ha ett samband med det tidigare dödsfallet, skriver Statens haverikommission i sin rapport, som offentliggjordes 17 april 2024.

Stena Line anlitade ett elföretag som kom ombord dagen efter den andra händelsen, för att göra en undersökning av de berörda elkomponenterna. Då informerade rederiet också polisen om att det tidigare dödsfallet kunde ha varit en elolycka.

Kontakt med elfel ombord på Stena Germanica
Kontakten var av en vanlig standardtyp. Nederst i bilden syns märken av överslag och plasten har delvis smält. Foto från Statens haverikommissions utredning

Undersökningarna visade att det fanns flera olika fel som gjorde att komponenterna blev strömförande: Förutom att den packning som ska sitta mellan kontakten och magnetventilens spole saknades, fanns inte heller någon skyddsjordning. De inkommande kablarna hade också skiftats vilket gjorde att magnetventilen var spänningssatt hela tiden som pumpen var i drift. Dessa fel påverkade dock inte driften, vilket gjorde att besättningen inte fått någon indikation på att något var fel.

Isolationsmätare Stena Germanica
Mätarna ombord på Stena Germanica visade att isolationen vid fototillfället var högre än den miniminivå som rekommenderas. Ändå skedde elolyckan. Foto: Statens haverikommission

Statens haverikommission drar slutsatsen i sin rapport att den senaste olyckan den 14 juli 2022 orsakades av att felaktigt inkopplade komponenter på en barlastpump blev strömförande när de kom i kontakt med vatten, vilket ledde till strömgenomgång när besättningsmannen vidrörde komponenterna. Man skriver i rapporten att detta sannolikt även var orsaken bakom dödsfallet några veckor tidigare.

Bakomliggande orsaker till att komponenterna blev strömförande tros vara att personer utan tillräckliga kunskaper hade utfört elinstallationsarbeten. Haverikommissionen skriver också att det kan ha funnits brister i installationen redan när fartyget levererades som nybyggt.

Bränn- och vattenskadad elkontakt och spole ombord på Stena Germanica
Spolen som tillsammans med kontakt skulle vara både dammskyddad och spolsäker: På Haverikommissionens bilder syns tydliga spår av såväl brända ytor som saltavlagringar. Foto: från Statens haverikommissions utredning.

Med anledning av händelserna rekommenderas både Stena Line och Transportstyrelsen att se över rutinerna för hela besättningen ombord, så att utryckningstiden från larm tills dess att besättningsmedlemmar anländer till olycksplatsen blir kortare.

Dessutom rekommenderas rederiet att ta fram rutiner för att konsultera sjukvården iland om någon ombord fått en elektrisk stöt eller strömgenomgång, och Transportstyrelsen rekommenderas att uppmärksamma riskerna med felaktigt utförda elarbeten ombord, t.ex. genom att i dialog med rederierna betona vikten av att bara personer med behörighet utför elarbeten ombord.