Donsörederier går ur Sjöfartens arbetsgivarförbund

Donsörederierna har beslutat att gå ur Sarf, Sjöfartens arbetsgivarförbund. Foto: Klara Johansson

Donsörederierna har beslutat sig för att lämna Sarf. Beskedet kom sent på fredagen. Vad detta får för konsekvenser är oklart, men i nuläget finns inga tecken på att det skulle påverka de ombordanställda.

Sent på fredagseftermiddagen den 30 juni skickades en formell begäran om utträde eller uppsägning av medlemskap till Sarf, Sjöfartens arbetsgivarförbund, från elva rederier baserade på Donsö.

Bolagen har sagt upp sina respektive medlemskap från och med årsskiftet 2023-2024. Samtliga bolag kommer att kvarstå som medlemmar i Föreningen svensk sjöfart och Föreningen svenskt näringsliv.

I ett gemensamt pressmeddelande skriver rederierna:

Annons

”Det saknas en tillräckligt långsiktig strategi för att attrahera fler till sjöfartsindustrin i Sverige. Undertecknande rederier ser en framtid där vår industri sakta försvinner om inte strategin förändras. Med anledning av detta har vi därför beslutat att avsluta vårt medlemskap i Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF).”

De elva rederierna är:

Furetank Rederi AB, Northern Offshore Services AB, Northern Ship Management AB, N-O-S Skagerack AB, OljOla Shipping AB, Rederi AB Donsötank, Rederi AB Älvtank AB, Sirius Rederi AB, Sirius Shipping AB, SiriusCrew AB, Veritas Management AB.