Donsötank beställer två nya fartyg

Donsötank beställer två nya fartyg från Kina. Beräknad leverans är under 2021. Liksom Donsötanks övriga flotta kommer de få svensk flagg. Bild: Donsötank

Gasdrift och förberedda för driftförstärkning med el. Miljöhänsyn väger tungt när Donsötank beställer två nya produkt- och kemtankers från Kina.

Leverans är beräknad att ske under 2021.

Fartygen är på 22 000 dwt vardera och skroven är formgivna för att ha ett lågt vattenmotstånd i trafik, enligt en välbeprövad modell framtagen av svenska skeppsdesignsfirman FKAB.

”Tillsammans har vi ett långt samarbete när det gäller att utveckla nybyggen med fokus på säkra transporter, arbetsmiljö och att minska miljöpåverkan”, uppger Donsötank på sin hemsida.

Fartygen kommer ha dual fuel-maskin och kan drivas på LNG såväl som lågsvavlig olja.

Annons

– Vi har räknat på olika fall med LNG jämfört med lågsvavligt bränsle och har kommit fram till att vi ska satsa på LNG. LNG är ett steg i rätt riktning, det är lite bättre för miljön, säger Ingvar Lorensson, vd för Donsötank.

Samtidigt är det svårt att förutse efterfrågan och vad olika drivmedel kommer att kosta i framtiden så det är bra att ha alternativ, menar han.

– För den anledningen förbereder vi även för en installation av katalysator vid huvudmaskinen.

“Vi tror på den lösningen, att använda eldrift för att ta hand om topparna”

De båda nybyggena kommer också att förberedas för batteridrift. Tanken är att man ska kunna installera ett batteripack på 1000 kWh som kan användas som förstärkning i framdriften – i hamn, i känsliga områden, eller helt enkelt där det är möjligt.

Batterierna ska dels kunna laddas av axelgeneratorn eller av att koppla in landström vid hamnbesök.

– Vi tror på den lösningen, att använda eldrift för att ta hand om topparna istället för att exempelvis starta hjälpmaskiner, säger han. Dessutom tror vi att priset för batterier kommer att gå ned.

“De kommer få svensk flagg direkt. Det är något vi tror på, och alltid trott på”

Storleksmässigt är de beställda fartygen något större. Donsötank har sedan tidigare fyra fartyg på 20000 dwt och ett fartyg på 25000 dwt.

– Vi har gått lite uppåt i storlek, det känns bra.

Och liksom Donsötanks övriga flotta kommer även de nya fartygen få svensk flagg.

– De kommer få svensk flagg direkt. Det är något vi tror på, och alltid trott på, säger Ingvar Lorensson.


Donsötanks nybeställningar 

  • Dödvikt: 22 000
  • Lastkapacitet: 28 000 kubikmeter
  • Längd: 167,7 meter
  • Bredd: 26,5 meter
  • Djupgående: 9,2 m
  • Huvudmaskin: Wärtsilä 10V31 DF
  • Hjälpmaskiner: 2 x Wärtsilä 8L20 utrustad med GESAB SCR-Catamiser
  • Fartygen ska byggas av Wuhu Shipyard Company.

Källa: Donsötank