Dop för Visborg i morgon

Under hemfärden från Kina kommer Visborg att vara bemannad av befäl och 15 sjömän från Seko sjöfolks avtalsområde. Seglatsen väntas ta fyra veckor med stopp bland annat i Kapstaden och Las Palmas. Bild: Destination Gotland.

Testad och färdig för leverans. I morgon är det dop för Gotlandsbolagets och Destination Gotlands nybygge Visborg i Kina.

Den nya färjan väntas hem till Gotland i andra halvan av februari, enligt Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget.

Hela lördagen är vikt åt namngivning och festligheter. Värd är varvet GSI i Guangzhou. Själva övertagandet av fartyget är sedan planerad att ske under nästa vecka, berättar Håkan Johansson för Sjömannen.

Visborg gick igenom de sista provturerna så sent som för 14-dagar sedan. Med gott resultat.

– Framförallt har vi testkört färjan fullt ut med drift med flytande naturgas, LNG, säger han. Det är ju ett nytt bränsle för oss som kommer att påverka organisationen i stort.

Annons
Rederi AB Gotlands vd, Håkan Johansson.

“Med inblandning av biogas kommer vi på sikt bli ännu bättre”

Gasdriften gör att utsläppen av koldioxid beräknas minska med 20 procent när färjan är i trafik. Ytterligare miljövinster kan hämtas hem med drift av biogas.

– Med inblandning av biogas kommer vi på sikt bli ännu bättre. Biogas har samma egenskaper som naturgas men är en helt förnyelsebar energikälla.

En ytterligare bonus är de förbättringar i arbetsmiljön ombord som det renare bränslet för med sig, påpekar Håkan Johansson.

Färden från Kina till Europa kommer att ta runt fyra veckor. Planen är att runda Afrika med stopp i bland annat Kapstaden och Las Palmas. Man har även ett sista varvsbesök inplanerat för installation av exempelvis kassasystem och annat som behövs för verksamheten.

Sedan väntar uppvisning av färjan i Visby för medarbetare och allmänhet.

“Visborg är en klar uppgradering”

– Det här är ju vår landsväg så det är klart det finns ett stort intresse för vår nya färja på Gotland. Och Visborg är en klar uppgradering, säger Håkan Johansson. Visborg har högre standard, fler platser och ett större utbud.

Han beräknar även att Visborg under högsäsong och toppar kommer vara bemannad av en större besättning än M/S Gotland eller M/S Visby.

Men än är det för tidigt att säga när Visborg går in i trafiken mellan Gotland och fastlandet.

– Vi har inte bestämt något datum än, men det är så fort det är möjligt som gäller, säger Håkan Johansson.


Se en film från Visborgs sista provtur: