Eckerö startar fartygssektioner

Äntligen! Klubbsektionsordförande Fabian Westerlund och ombudsman Oskar Lindskog är glada att Rederi Eckerös fartyg numera har egna fartygssektioner. Foto: Fabian Westerlund

M/S Eckerö och M/S Birka Stockholm inrättar egna fartygssektioner. Tanken är att öka den fackliga närvaron ombord i Eckerösektionens två fartyg. 

Med fartygssektionerna vill klubbsektionen i Rederi Eckerö Sverige AB bygga en mer medlemsnära lokal organisation. 

– Äntligen! Min övertygelse är att fartygssektioner är ett bra sätt att göra facket mer synligt ombord, och det behövs. Syns vi inte så finns vi inte! Flera rederier har dessutom fartygssektioner sedan länge, säger klubbsektionsordförande Fabian Westerlund.

Fartygssektionerna ska hantera och ansvara för den löpande verksamheten ombord tillsammans med sektionsstyrelsen. Förutom det positiva i att facket kommer närmare medlemmarna, hoppas Fabian att fartygssektionernas införande även kan avlasta honom lite grann som klubbsektionsordförande.

Annons

– Seko sjöfolks instruktioner för vad klubbsektionerna ska jobba med är rätt omfattande. Det har kanske hamnat en del på mitt bord, serviceärenden och sådant som tar tid men egentligen är lättare att lösa lokalt ombord. Att inrätta fartygssektioner kan vara ett sätt att frigöra lite tid för mig för de större frågorna, säger han.

”Syns vi inte så finns vi inte”

Att Eckerö hittills inte haft fartygssektioner förklarar Fabian med att man inte tillhört det svenska sjöfacket så länge, och att den lokala fackliga organisationen behövt några år på sig att komma fram till den här lösningen.

– Med Seko sjöfolks tidigare ombudsman Dennis Sirviös hjälp hittade vi en annan lösning för jämnare representation i dåvarande klubbstyrelsen, med flera klubbstyrelseledamöter från båda fartygen. Men den lösningen är ett minne blott och nu testar vi denna variant.

Fartygen gick från finsk till svensk flagg 2009. 

– Det svenska sättet att arbeta fackligt skiljer sig från det finska. Min tidigare erfarenhet från finskflaggade fartyg är att det fackliga arbetet inte märks fullt lika mycket. Det kan bero på att det inte alls fanns samma möjlighet att teckna lokala avtal. Min uppfattning är att alla fartyg hade samma avtal och att de ofta gällde länge, och då finns det heller inga frågetecken. Den svenska modellen, däremot, med möjligheten att teckna lokala avtal på i princip varje fartyg gör att det kan vara svårare för medlemmen att hålla koll på vad som gäller, speciellt när medlemmar byter arbetsplats mellan färjerederierna. Det har jag flera exempel på och det kanske är ytterligare ett skäl för lokala fartygssektioner, säger Fabian Westerlund.

”Det svenska sättet att arbeta fackligt skiljer sig från det finska”

Oskar Lindskog, ombudsman i Seko sjöfolk, utsågs till valförrättare när det skulle väljas ledamöter till de nybildade fartygssektionerna. Han är glatt överraskad att intresset varit så stort. 

– Det tyder på att intresset för fackliga frågor överlag är stort i rederiet, säger han.

Att starta fartygssektioner ligger i linje med Seko sjöfolks verksamhetsplan om att öka medlemsdemokratin och närheten till medlemmarna, påpekar Oskar. Ämnet ligger honom varmt om hjärtat.

– Det har alltid varit viktigt för mig att värna om medlemsdemokrati genom årsmöten och liknande, säger han. 

Valet skedde genom sluten omröstning med urna. För att alla medlemmar som ville skulle ges möjlighet att rösta avsattes gott om tid. Det gick även att poströsta. Rösträkningen skedde på Seko sjöfolks Stockholmskontor i mitten av december.

Fyra ordinarie ledamöter valdes till varje fartygssektion samt fyra ersättare i M/S Eckerö och sex ersättare i M/S Birka. Alla ledamöter är valda på två år. 

Fabian Westerlund ser fram emot att fartygssektionerna ska dra igång sitt arbete. Det gläder honom att flera ledamöter är ganska nya som fackligt aktiva.

– De gamla rävarna är jätteviktiga, ingen tvekan om den saken. Men, det är roligt att det kommer in lite nytt blod också, det behövs lite nytt jävlar anamma, säger han.

Valförrättare Oskar Lindskog är glad att så många deltog i valet till fartygssektioner ombord på Eckerös två fartyg.
Rösträkning pågår. Jan Jenssen Bergkvist, assistent i Seko sjöfolk, var en av två rösträknare. Foto: Oskar Lindskog

Fartygssektion M/S Eckerö

Ledamöter: Andreas Westmark, Kim Kuivamäki, Eleonor Dabrowski Jansson, Kevin Lundin

Suppleanter (i ordning): Malin Jerkesten, Louise Hellberg, Malin Nordqvist, Anna Sjudin


Fartygssektion M/S Birka Stockholm

Ledamöter: Marina Bergbo-Fellenius, Emilia Reunanen, Anders Grip, Anne Sundström

Suppleanter (i ordning): Rainer Eriksson, Leif Blomqvist, Sari Sandell, Magnus Obbarius, Mona Moavi, Alexander Carlheim-Müller