Eckerölinjen gör extra översyn av rasad bilhylla

M/S Eckerö vid kaj i Grisslehamn (bild tagen vid tidigare tillfälle). Foto: Nina Varumo

Bildäckshyllan som rasade på M/S Eckerö förra veckan har besiktigats och godkänts av berörda myndigheter. Ändå väljer Eckerölinjen att låsa hyllan i nedfällt läge en tid för att göra en extra översyn.

Det var vid avgången från Grisslehamn klockan tio på fredagsförmiddagen den 13 oktober som en vajer släppte och en del av styrbords bilhylla rasade ner ombord på M/S Eckerö. Två passagerare som befann sig i en bil under bilhyllan skadades lindrigt. Ingen i manskapet skadades. 

– En sådan här olycka får helt enkelt inte hända, säger Tomas Karlsson, vd på Eckerölinjen till Sjömannen. Transportstyrelsen har besiktigat bilhyllan noggrant och godkänt användning av den efter olyckan, men vi har själva tagit initiativ till att göra en extra översyn av hela bildäckshyllan så att vi ska kunna känna oss helt trygga med att allt fungerar som det ska.

Olyckan inträffade i samband med lastning i Grisslehamn. 592 passagerare och 135 bilar fanns då ombord. Sedan de skadade passagerarna tagits omhand och förts i väg med ambulans och ambulanshelikopter, genomförde Transportstyrelsen en grundlig undersökning av bilhyllan.

Annons

– Jag är imponerad över hur Transportstyrelsen jobbar, de lämnade inget åt slumpen, säger Tomas Karlsson.

Undersökningen pågick hela fredagen. Vid 18-tiden på kvällen kunde det rasade bildäcket lyftas på plats – ett arbete som pågick till långt in på natten.

Lördag morgon kunde M/S Eckerö avgå enligt tidtabell, men med det skadade bildäcket i låst läge. Från och med igår hålls även bilhyllan på babord sida, som är oskadad, låst i nedsänkt läge.

– Vi vill ha gott om tid att göra den här extra översynen av hela bilhyllan, och kommer därför att hålla både styrbord och babord hylla nedsänkt fram till den 29 oktober, säger Tomas Karlsson.

Andreas Westmark, vice sektionsordförande för Seko sjöfolk i Rederi Eckerö och båtsman ombord på M/S Eckerö. Foto: Dick Gillberg

Andreas Westmark är båtsman ombord på M/S Eckerö, och vice sektionsordförande för Seko sjöfolk ombord. Han jobbar ofta på bildäck, men var inte i tjänst när olyckan inträffade.

– Jag följde det hela hemifrån, berättar han. Det var obehagligt, i början var man väldigt orolig för att någon kollega skulle ha skadats. Det var verkligen änglavakt för alla inblandade. Fruktansvärt att passagerare skadades, givetvis, men ändå tur att skadorna blev lindriga. 

Andreas Westmark var ombord redan dagen efter olyckan för att träffa kollegorna. 

– Som jag förstått det har de rutiner vi övat in fungerat som de ska, säger han. Man stoppade övriga passagerare från att komma nära, spärrade av området snabbt och gav kontinuerlig information till gästerna ombord.

– Vi förbereder oss och övar varje vecka på olika scenarier som skulle kunna inträffa, och det känns bra att det har effekt, säger Andreas Westmark. Det är ju själva syftet med alla övningar vi har, att de ska fungera när det väl är skarpt läge.

Även Tomas Karlssons intryck är att rutinerna fungerade.

– Det finns säkert saker vi behöver förbättra och ändra, det får utredningen visa, men totalt sett tycker jag att de rutiner vi har fungerade, säger han. 

Från ledningshåll tog man omgående tag i krishantering för personalen ombord.

– Redan fredag kväll tog vi ombord krishanteringsfolk som hade debriefing med alla ombord, och även hade samtal i mindre grupp med däckspersonalen, berättar Tomas Karlsson. 

”Vi är villiga att lägga in det stöd som behövs för vår personal i en sådan här situaion.”

Tomas Karlsson, vd för Eckerölinjen

Måndag kväll var han själv ombord och hade samtal i mindre grupper med personalen.

– Vi vill vara tydliga gentemot vår personal att vi är villiga att lägga in det stöd som behövs i en sådan här situation, säger han. Det kan komma en reaktion nu, men den kan också komma om tre månader. Och då ska stödet finnas där.

Han menar att det är viktigt att hjälpas åt den närmaste tiden.

– Vi har lovat varandra att vi ska hålla koll på varandra så att vi märker om någon mår dåligt av det inträffade, säger han. Det är något vi alla kan bidra med. 

Fram till den 29 oktober kommer bilhyllan på både styrbord och babord att hållas nedsänkt medan den extra översynen görs. Det innebär att inga höga fordon som bussar och lastbilar kan tas ombord under den tiden. 

Statens Haverikommission har inlett en utredning av olyckan.

Även svensk polis utreder händelsen med brottsrubriceringen vållande till kroppsskada, grovt brott. Det finns inga misstankar om uppsåt, utan polisen ser det som ett oaktsamhetsbrott.