El driver ny färja över älven

Älveli
Älveli är den första färjan i serien, som nu utökas med ännu en beställning. Hon togs i trafik 2015 och är förberedd för elhybriddrift. Foto: Dick Gillberg

Västtrafik beställer en ny färja till skytteltrafiken över älven i Göteborg. 

Färjan ska förstärka den kostnadsfria trafiken av passagerare mellan Stenpiren och Lindholmen och förväntas sättas i trafik under hösten. 

– Med ytterligare en färja kan vi köra femminuterstrafik i rusningstrafik över älven, vilket skulle vara en välbehövlig förstärkning för att klara det ökande resandet, säger Christer Olsson, ansvarig för Västtrafiks färjetrafik.

Den nya färjan väntas också kunna användas som avlastning när de stora infrastruktursatsningarna genomförs i Göteborg.

I ett senare skede kan färjan även trafikera city och Frihamnen där en framtida färjelinje kan komma att gå, enligt Västtrafik.

Annons

Företaget ska under våren utreda hur trafiken ska kunna gå över till hybriddrift för att minska färjetrafikens klimat- och miljöpåverkan.

Den nya färjan kommer med all sannolikhet att utrustas med elhybriddrift. De två tidigare färjorna körs än så länge på diesel men är även de förberedda för en ändring.

Investeringen i en ny färja sker under förutsättning att Göteborgs Stad fortsätter att delfinansiera trafiken och att regionstyrelsen i Västra Götaland godkänner beslutet.

Den nya färjan är planerad att sättas i trafik i samband med tidtabellskiftet i augusti 2018.