Elevdag på Donsö lockade många

I måndags kom nästan 2 000 högstadie- och gymnasieelever till Donsö för att lära sig mer om sjöfart – och förhoppningsvis vilja jobba i branschen framöver. På bilden provar Alexander Berg och Hampus Moldin från Johannebergsskolan överlevnadsdräkter i Ektanks monter. Foto: Dick Gillberg

Tre toppmoderna tankfartyg, en utbildningsminister och över 1 900 elever och lärare. I måndags ordnade sjöfartsbranschen en stor rekryteringsdag på Donsö.

Fler än 1 900 elever från högstadier och gymnasier kom ut till Donsö för att lära sig om sjöfart och se vilka jobb som finns. Branschen behöver locka till sig ungdomar. Sjöfarten växer och stora pensionsavgångar väntar. Enligt en undersökning från Transportföretagen kommer branschen under de kommande fem åren att behöva anställa 800 personer.

Bakom Dag noll, som arrangemanget kallas, står Transportföretagen i samarbete med sjöfartsnäringen.

– Den här dagen sätter sjöfarten på kartan. Vi hoppas på ett ökat söktryck till utbildningarna  och ett ökat intresse för branschen i stort, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Annons

De inbjudna eleverna, lärare och studie- och yrkesvägledare lotsas mellan aktiviteter. De får köra simulator, testa överlevnadsdräkter och prata med folk som jobbar i branschen. Sjöfarten visas upp som ett framtidsyrke med bredd.

I hamnen ligger de Donsöägda produkttankfartygen Fure Ven, Ramanda och Coralius ihop med fiskefartyg, en ambulansbåt och ett par av Northern Offshore Services fartyg. En strid ström av ungdomar ringlar längs snitslade banor ombord.

Utbildningsminister Anna Ekström berömmer arrangemanget. Rekrytering är en viktig fråga som enligt ministern löses bäst genom samarbete.

– Vi politiker ska se till att det finns tillräckligt med utbildningsplatser. Och branschen behöver få unga människor att förstå vilka intressanta och roliga yrken det finns. Det ni gör idag är jättebra, säger hon.

”vi politiker ska se till att det finns utbildningsplatser”

Kompetensbrist är enligt utbildningsministern inget unikt problem  för sjöfarten. Söktrycket till gymnasieskolans yrkesinriktade program har halverats och idag har många branscher stor brist på de yrken som programmen utbildar till. För att klara kompetensförsörjningen framöver måste yrkesprogrammen bli mer attraktiva, menar Anna Ekström.

– Vi måste få ungdomar att förstå att yrkesprogram är framtiden. De leder till jobb. Vi måste fortsätta bygga ut kunskapslyftet och se till att det finns utbildningsplatser för de rekryteringsbehov som finns på arbetsmarknaden. Och det måste finnas praktikplatser och möjlighet för högstadieelever att göra prao, säger hon.

Att locka tjejer till sjöfarten är också viktigt.

– Kan man få både pojkar och flickor att välja alla yrken så dubblar man rekryteringsunderlaget ganska enkelt. Här finns mycket att göra för arbetsgivarna, säger Anna Ekström.

Läs en längre intervju med utbildningsministern här

Ingvar Lorensson, vd för Donsötank, Claes Berglund, chef för Public Affairs & Sustainability på Stena AB, utbildningsminister Anna Ekström och Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen. Foto: Dick Gillberg

Claes Berglund, Stena AB, tycker att rekryteringsdagen är ett bra initiativ.

– Att ungdomar får komma hit och se miljön och branschen är jättebra. Förhoppningsvis tänker de ”hit vill jag”, säger han.

Inom Stena har man märkt av bristen på personal.

– Vi ser mer och mer problem med att rekrytera cateringpersonal. Kockar är ett jättebekymmer, där börjar det bli riktigt tufft. Motormän är också svårt att hitta. På befälssidan ser det än så länge okej ut, säger Claes Berglund.

Det tar ju några år innan de som söker en sjöfartsutbildning nu kan börja arbeta. Kommer det att finnas jobb när de kommer ut?

– Den svenska rederinäringen växer. Den som satsar på sjöfarten kommer att få jobb, det är jag övertygad om. Med de insatser som gjorts är svenska sjömän idag konkurrenskraftiga. Nettomodellen är viktigast, den har jättestor betydelse, säger Claes Berglund.

Ted Bågfeldt, prefekt vid Linnéuniversitetet i Kalmar, är glad för rekryteringsdagen.

– Det behövs verkligen. Vi har stora pensionsavgångar på gång och de flesta rederier säger att de redan nu har svårt att rekrytera personal. Och hos oss har vi små klasser på sjöbefälsutbildningarna. Jag tror att vi bara sett början av den här kompetensbristen, säger han.

Sommarens sjöfartskonvoj, där isbrytaren Atle gjorde hamnstopp i elva städer och visade upp sjöfartsbranschen för besökare, har redan gett resultat, berättar Ted Bågfeldt.

– Vi höll öppet för sena ansökningar och redan i somras fick vi in en del extra ansökningar, framför allt märktes det efter stoppen i Helsingborg och Halmstad. Det är roligt, säger han.

Ted Bågfeldt, och flera andra som Sjömannen pratat med, tror att sjöfarten dras med gamla fördomar. Bilden av yrket som smutsigt, tungt och osäkert lever kvar även om det stämmer dåligt med dagens högteknologiska bransch.

– Så är det inte längre. Vi måste få fram bilden av sjöfarten som en modern arbetsplats, säger Ted Bågfeldt.

Utbildningsminister Anna Ekström håller med. Arbetsmiljöfrågor blir allt viktigare för unga människor och där måste sjöfarten visa upp sig.

– Det gäller att arbetsgivarna verkligen ser till att deras arbetsmiljö, löner och villkor är sådana att unga människor vill komma till branschen. Och att de erfarna stannar kvar. Där är arbetsgivarnas ansvar jättestort. Ni måste till att de tycker om era jobb, säger Anna Ekström.

Läs även: ”Utbildningsplatserna måste möta behoven”