”En enskild händelse påverkar inte flaggvalet”

Rikard Engström, vd för föreningen Svensk Sjöfart, tror inte att beslagtagandet av Stena Impero får fler rederier att flagga svenskt. Däremot pekar han på politiska åtgärder som kan påverka rederiers val av flagg. Bilden är tagen när branschen firade 100 svenska fartyg i våras. Foto: Jörgen Tiger

Kan Irans beslagtagande av Stena Impero få fler rederier att flagga svenskt? Den frågan fick föreningen Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström av SVT:s nyhetsprogram Rapport.

I mitten av juli beslagtogs Stena Bulks oljetanker Stena Impero i Hormuzsundet. Fartyget seglar under brittisk flagg.

På frågan från SVT om händelsen kan få fler rederier att flagga svenskt, svarar Rikard Engström att det utifrån vad vi vet idag inte går att säga om brittisk flagg varit avgörande för angreppet. Iran hävdar att fartyget i samband med en incident med en fiskebåt brutit mot internationella regler. Om det stämmer ska flaggan rimligen inte ha spelat någon roll.

– Även om jag naturligtvis gärna ser fler svenskflaggade fartyg tror jag inte att händelsen som enskilt fenomen ökar sannolikheten för att man ska välja svensk flagg. Svensk flagg är bra och viktigt, men betydligt viktigare är att vi har svenskägda ansvarstagande rederier som kan verka under rimliga förutsättningar, säger Rikard Engström till SVT.

Annons

Han påpekar att svensk sjöfart är välkänd internationellt för att vara ambitiös avseende såväl miljö- och klimatarbete som säkerhetsaspekter. Och ju större handelsflottan är desto större trovärdighet och inflytande har vi när vi internationellt driver på för en mer hållbar global sjöfart. En stor svensk handelsflotta ger också exportmöjligheter och genererar stora samhällsintäkter, menar han.

Det senaste året har antalet svenskflaggade fartyg ökat.

– Det beror bland annat på att politiken har tagit några steg på vägen i att gå från ord till handling. Långsiktiga stabila regler är a och o, säger Rikard Engström till SVT och fortsätter:

– Politiken har en mycket viktig uppgift i att fortsätta stärka sjöfartens förutsättningar. Inte bara för flaggans, den maritima näringen och transportköparnas skull utan också för att avlasta landinfrastrukturen och utnyttja den billiga infrastrukturen som vattnet utgör på ett bra sätt.

Vill man ha fler svenskflaggade fartyg behöver tonnageskatten utvecklas och inkludera fler fartyg, menar Rikard Engström. Tonnageskatten bör också ersätta stämpelskatten på fartyg.

– Det har man med stor framgång gjort i flera länder i vårt närområde. Då kan man få fler rederier, inte bara svenska, att välja svensk tonnageskatt och kanske även svensk flagga, säger han.

Nyhetsinslaget sändes den 6 augusti.