Eric ny ordförande för Skärgårdsbolagets sektion

Eric Ekblom tar över som ordförande i Skärgårdsbolagets klubbsektion från Kenneth Österlund. Kenneth fortsätter som ledamot i sektionen i ett år till. Foto: Jörgen Tiger

Eric Ekblom är ny ordförande för Skärgårdsbolagets klubbsektion. Han efterträder Kenneth Österlund som suttit som ordförande i 39 år.

– Det känns jättebra, jag tycker det är viktigt att vi har vår sektion kvar och då har jag förstått att det lutat åt mig att kliva fram, säger han. Samtidigt är jag glad att Kenneth är kvar som ledamot i klubbsektionen i ett år till. Det finns mycket att lära av honom.

Eric Ekblom hamnar direkt in i hetluften kring upphandlingarna av Stockholms skärgårdstrafik. Skärgårdsbolaget ansvarar för kollektivresor inom det största trafikområdet och i stort sett samtidigt som Eric tog över ordförandeskapet i sektionen kom beskedet att cirkusen kring tilldelningsbeslut och överklaganden startat igen.

Annons

– Jag är inte lika orolig idag som det var inför förra gången. Nu verkar det vara mer seriösa aktörer som är inblandade i upphandlingen, säger han.

Med alla tidigare turer börjar personalen på Waxholmsbolagets båtar bli luttrade, även om det finns en viss anspänning inför de olika upphandlingarna. Besättningarna vill ha arbetsro, menar han. Man vill ha klara förutsättningar för att göra sitt jobb och utveckla trafiken och servicen.

Eric Ekblom har arbetat i skärgårdstrafiken i Stockholm sedan tidigt 2010-tal. Foto: Jörgen Tiger

“I det långa loppet så handlar all bra personalvård om att bygga relationer”

– I det långa loppet så handlar all bra personalvård om att bygga relationer, så jag hoppas verkligen att vi den här gången kommer att få en arbetsgivare som kan vara ansvarig för trafiken en längre period, säger han.

Eric Ekblom har jobbat i skärgårdstrafiken i Stockholm sedan 2011. Tidigare har han även arbetat på Silja Line, Stena RoRo, Wallenius och de statliga isbrytarna. Han pluggade till sjöman på Stockholms sjömansskola och gjorde även militärtjänsten på sjön.

– Jag har alltid tyckt det är bra i skärgårdstrafiken. Efter lumpen arbetade jag en tid på skärgårdsbåtarna så jag har varit här tidigare också.

Det var självklart att gå med i facket när han började arbeta, tycker han. Än mer engagerad blev han i börja på 2010-talet när han gjorde comeback i skärgårdstrafiken. Beroende på säsong skiftar antalet medlemmar i sektionen men i dagsläget är det 88 medlemmar som är utspridda på 17 båtar. Och samtliga 62 tillsvidareanställda inom bolaget är medlemmar.

“Man måste engagera sig om man vill vara med och påverka sin situation”

– Man måste engagera sig om man vill vara med och påverka sin situation. Vi får inte inflytande av sig självt, menar han.

Som ordförande vill han gärna arbeta för en ökad jämställdhet men ser även behov av stärka kunskapen om kollektivavtalet – dels ute på båtarna, men också hos arbetsgivaren.

– Det gäller att upprätthålla det vi har förhandlat oss till i kollektivavtalet, att få folk att förstå vikten av avtalet och kunna dra nytta av det, säger han. När det gäller jämställdhetsarbetet tycker jag det är oerhört viktigt, samtidigt är det ganska svårt att jobba med. Det gäller att lägga tid och engagemang på att arbeta med det, vilket jag hoppas kunna göra.


Läs mer om upphandlingen av skärgårdstrafiken i Stockholm: Överklagan i skärgårdstrafiken – igen