”Ett pris till hela #lättaankar”

Frida Wigur, initiativtagare till #lättaankar, studerar kriminologi vid Stockholms Universitet. Hon har tidigare arbetat nio år till sjöss som mässjänta och kock. Frida Wigur fick SAN-priset tillsammans med Cajsa Jersler Fransson och Linda Svenson. Foto: Jörgen Tiger

Lätta ankar får årets SAN-pris från Sjöfartens Arbetsmiljönämnd.

Det känns som ett erkännande för hela gruppens insats. För alla som delat med sig av sina upplevelser och alla underskrifter, säger Frida Wigur, initiativtagare till #lättaankar.

Det har varit en lång dag när Frida Wigur slår sig ned i en soffa för att prata med Sjömannen efter SAN-konferensen i Göteborg. Tåg från Stockholm på tidiga morgonstunden och en hel dag med föreläsningar och diskussioner med deltagarna på konferensen där hon bland annat var med i den avslutande paneldiskussionen.

– Jo, jag är ganska trött, medger hon. Men jag känner mig positivt laddad.

Frida Wigur, Cajsa Jersler Fransson och Linda Svenson får priset för sitt arbete med uppropet #lättaankar. För att de, enligt juryns motivering, med ”mycket mod och kraft skapat en grogrund för förändring i hela sjöfartsbranschen”.

Annons

Frida Wigur är glad. Men ser egentligen inte utmärkelsen som personligt riktad till de tre grundarna. Det är ett pris som går till hela rörelsen bakom #lättaankar, menar hon. Alla som engagerat sig, delat inlägg, skrivit under uppropet och på något sätt varit med i arbetet. Och framförallt – alla kvinnor som delat med sig av vittnesmål.

”Jag hoppas att de känner som jag. Att priset är ett erkännande även för dem. De har lagt en del av sin själ i vittnesmålen”

– Jag hoppas att de känner som jag. Att priset är ett erkännande även för dem. De har lagt en del av sin själ i vittnesmålen. Det är inte lätt att träda fram och berätta om övergrepp och trakasserier, säger hon.

Det var #lättaankars film med vittnesmål som slutligen satte frågan om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i sjöfarten på agendan. Vid ett möte i januari med representanter för  arbetsgivarna, sjöfacken, akademi och myndigheter presenterade Frida Wigur och Cajsa Jersler Fransson den tolv minuter långa filmen där frivilliga läst in delar av vittnesmålen. Från grova övergrepp till trakasserier och sexism.

Samtidigt släpptes filmen på youtube.

Effekten blev omedelbar. En ”ögonöppnare”, en ”käftsmäll”. Och en brutal påminnelse för människor i branschen att de allt för länge sett åt andra hållet. Varit tysta och passiva.

”På ett effektivt sätt belystes det som inte står rätt till och därigenom har de nominerade personernas handlingar lett fram till att ett långsiktigt, branschövergripande arbete startat med syftet att inte en enda människa i sjöfartsbranschen ska bli utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling”, skriver juryn.

”Jag hade ingen plan när jag startade uppropet”

– Jag hade ingen plan när jag startade uppropet, säger Frida Wigur. Jag visste inte ens hur länge jag skulle fortsätta med arbetet… Och nu sitter jag här.

Allt arbete med #lättaankar sker ideellt. Frida Wigur läser kriminologi på Stockholms Universitet, Cajsa Jersler Fransson arbetar för Sjöfartsverket och Linda Svenson är mammaledig från en befälsbefattning på sjön. Förutom att vara aktiva med opinionsbildning på sociala medier och erbjuda stöd och råd till kvinnor som hör av sig är alla aktiva i det branschgemensamma arbetet i #vågrätt.

Det har förmodligen varit lättare att genomföra arbetet när de inte samtidigt arbetat till sjöss, menar Frida Wigur. Det har funnits mer tid och kanske mer arbetsro.

– Det har nästan bara varit positiva reaktioner på senare tiden, säger hon. Men jag skulle gärna arbeta en tur för att se och höra om det blivit någon skillnad.

En större omställning kommer att ta tid, menar hon. Det handlar om att förvandla beteenden och förändra både formella och informella maktstrukturer. Mellan könen, men även inom könen.

Det handlar om att våga stå upp mot de som använder sin formella, eller informella, position i en grupp för att förtrycka andra – från skämt till ovälkomna kommentarer och inviter, samt rena våldshandlingar.

”Sexuella trakasserier handlar aldrig om lust eller kärvänlighet”

– Alla människor utövar makt. Över husdjur, över barn. Ibland utövar man den makten med humor, det kan exempelvis vara ett skämt på andras bekostnad. Kanske den andra ger svar på tal och gungbrädan skiftar tillbaka. Men ibland är det inte så, ibland handlar det bara om att markera överlägsenhet och dominans.

– Och vi vet alla när detta händer, det blir något otrevligt i luften. Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling handlar aldrig om lust eller kärvänlighet, det handlar om förtryck. Kan man få folk att inse detta finns det en riktig möjlighet till förändring, säger Frida Wigur.


Läs även ett referat från konferensen: SAN tog sikte på kränkande särbehandling

Läs även Sjömannens första intervju med Frida Wigur i samband med att hon startat uppropet. Och artikeln om vittnesmålen i #lättaankar.

Samt artiklarna om de två #vågrätt-seminarierna i Stockholm respektive Göteborg.