Europalink totalsaneras på varv

Finnlines får nu tre veckor på sig att åtgärda kvarvarande arbetsmiljöproblem på färjan efter att Transportstyrelsen gjorde en blixtinspektion i tisdags. Foto: Mikael Lindmark
Annons

Misstänkt mögel och förhöjda halter av bakterier i varmvattnet. Nu går Europalink till varv för att åtgärda arbetsmiljöproblemen ombord.

Förhållandena ombord på Europalink är allvarliga. När färjan kom tillbaka till Malmö upptäcktes bland annat misstänkt mögel i flera hytter, toaletter som inte fungerar och ett bristfälligt avloppssystem.

Ombordanställda och inhyrda entreprenörer fick arbeta mot klockan med tillfälliga lösningar och avspärrningar av berörda hytter för att Europalink skulle kunna sättas i trafik.

I mitten av mars gjorde ombudsmännen Pelle Andersson och Mikael Lindmark ett nytt besök ombord för en större kontroll – det resulterade i över 80 anmärkningar.

Annons

– Det är det mest omfattande inflaggningsprotokollet som vi har upprättat enligt vad jag vet, säger Mikael Lindmark.

“Jag förutsätter att Finnlines kommer till rätta med problemen”

Han bedömer att 70-80 procent av punkterna har att göra med den hårt slitna och nedsmutsade inomhusmiljön ombord på färjan – både i personalutrymmen och passagerarutrymmen. Det finns bland annat exempel på misstänkt mögel och förhöjda halter av listeria och legionella i varmvattnet.

– Jag förutsätter att Finnlines kommer till rätta med problemen när färjan är på varv. Fördelen är att många punkter handlar om sanering och rengöring vilket kan gå rätt snabbt. Likadant med de förhöjda bakteriehalterna i varmvattnet. Det gäller egentligen bara att se till att det går att höja temperaturen på vattnet, säger han.

Leif Paulsson, personalansvarig på Finnlines i Malmö, bekräftar att man ska åtgärda den bristande inomhusmiljön i samband med att Europalink är på varvet för att installera scrubbers.

­– Ambitionen är att åtgärda bristerna, säger han.

Europalink beräknas ligga på varv i fyra-fem veckor.