Europeiskt fördömande av attackerna i Röda havet

Det japanska NYK-fartyget Galaxy Leader attackerades utanför Jemen i november och 25 personer i besättningen är ännu gisslan.

Europeiska Redareföreningen och Europeiska transportfederationen oroas över den senaste tidens angrepp mot kommersiella fartyg i Röda havet. På fredagen enades man i ett gemensamt fördömande av attackerna.

Europeiska Redareföreningen ECSA och Europeiska transportfederationen ETF, där Seko Sjöfolk ingår, fördömer attackerna och kräver omedelbara åtgärder för att få bukt med den alarmerande situationen för fartygstrafiken i vattnen utanför Jemen. Det gemensamma uttalandes togs på fredagen under Europakommissionens möte Sociala dialogen (Sectorial Social Dialog Committee) i Bryssel.

–Det känns viktigt att representanter för Europas redare och sjöanställda pekar på allvaret i situationen och är tydliga med att säkerheten måste förbättras, säger Seko Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold, som deltog på mötet.

Transportfederationen ETF:s generalsekreterare Livia Spera lyfte upp den nyckelposition som sjöanställda har: 

Annons

– Attackerna ökar dagligen och utsätter nu våra medlemmars liv för fara. Sjöfolket är sjöfartsnäringens kärna, de håller försörjningskedjorna i rörelse och förtjänar skydd.

Från redareföreningen ECSA:s håll betonar man att sjöfarten fungerar som en hörnsten i Europas utveckling. Att skydda viktiga handelsrutter och rätten till fri navigering är avgörande för kontinentens säkerhet.

–Attackerna mot kommersiella fartyg i Röda havets område är djupt oroande. ECSA kräver en förbättring av skyddet för kommersiella fartyg som seglar i området. Vi uppmuntrar och stöder alla samordnade ansträngningar, inklusive diplomatiska, som bidrar till att upprätthålla navigationsfrihet, säger Sotiris Raptis, ECSA:s generalsekreterare.