EWC knyter starkare band mellan facken

Stena Line är ett av få rederikoncerner som har ett European Works Council. Bilden är från Stena Estrids sjösättning i Kina i januari. Stena Estrid är först ut av Stena Lines nästa generation av Ropax-färjor. Estrid kommer att börja trafikera rutten mellan Holyhead och Dublin i början av 2020. Foto: Stena Line

Bättre information och mer inflytande genom koncernfackligt samarbete. European Works Council, eller europeiska företagsråd, ger fackföreningsrörelsen möjlighet att samverka och samarbeta över nationsgränser.

– Genom EWC kan vi arbeta för schysta villkor tillsammans med våra kamrater i andra länder som jobbar i samma koncern, säger Oskar Lindskog, ombudsman på Seko sjöfolk.

European Works Council inrättades genom ett EU-direktiv i mitten av 1990-talet. Syftet är att förbättra rätten till information och samråd för anställda i multinationella företag. Det är också ett sätt att stärka medbestämmande och dialog med företagsledningen när ägandet finns utanför det egna landets gränser, menar Oskar Lindskog.

Annons

– Med ett företagsråd kan man upprätta ett samråd direkt med det styrande bolaget. Utan EWC blir vi ofta hänvisade att föra dialog med det svenska bolaget, men det kanske inte är där de avgörande strategiska besluten fattas, säger han.

Det finns idag omkring 1000 europeiska företagsråd som representerar drygt 18 miljoner anställda inom EU. Men företagsråd inom sjöfarten har hittills varit ovanliga. Nu arbetar Seko sjöfolk aktivt för att få igång det koncernfackliga arbetet i Tallink-Silja, Rederi Eckerö och Viking Line.

– I dag är det bara Stena Line som har ett europeiskt företagsråd. Men vi har startat samtal med det finska och estniska sjöfacket FSU respektive Emsa. Vi har också nyligen genomfört en utbildning om europeiska företagsråd för de aktuella klubbsektionerna i Seko sjöfolk.

Oskar Lindskog höll i Seko sjöfolks första egna utbildning om EWC, eller europeiska företagsråd, i februari. Medverkade gjorde fackliga representanter från Viking Line, Stena Line, Silja Line och Rederi Eckerö.
Från vänster: Bent Björn-Nielsen, Daniel Holmgren, Folke Matrosow, Sari Sandell, Oskar Lindskog, Mahmoud Sifaf, Fabian Westerlund, Andreas Westmark och Pierre Haglund.

Oskar Lindskog och ett flertal representanter från Seko sjöfolk har även gått en utbildning som finansierats av EU om hur man bildar och arbetar i ett europeiskt företagsråd.

– Vi har gått igenom direktivet och fått lära oss av andra hur andra jobbar i sina företagsråd. Vi har även gått igenom vilka fallgropar det finns. Min förhoppning är att vi ska kunna börja förhandlingar med ett eller flera av rederierna om att bilda ett företagsråd till hösten, säger Oskar Lindskog och fortsätter:

– Med fungerande företagsråd kan vi uppnå en dialog direkt med bolaget där ägandet finns. Ett djupare samarbete med de övriga sjöfacken gör också att en redare inte kan spela ut oss mot varandra.