Inga dödsolyckor inom yrkessjöfarten

En av Sjöfartsverkets AW139-helikoptrar tränar sjöräddning i mörker. Foto: Sjöfartsverket

Inom den svenska sjöfarten dog 21 personer under förra året, men alla inträffade inom fritidsbåtslivet. Ingen omkom inom den svenskflaggade yrkessjöfarten, visar Transportstyrelsens preliminära olycksstatistik för 2023.

Av de som omkom till sjöss under förra året var arton män och tre kvinnor. Det är en ökning med fyra personer sen året innan, då 17 personer omkom.

Alla förra årets dödsolyckor till sjöss var fritidsrelaterade. Två inträffade vid en brygga eller kaj och en olycka inträffade i en hamn. Två olyckor skedde i öppet kustvatten, tre i skärgårdsmiljö och så många som tio olyckor skedde i insjöar. I åtminstone sex av fallen användes inte flytväst.

Transportstyrelsen arbetar tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Sjösäkerhetsrådet aktivt för att svensk sjöfart ska vara så säker som möjligt.

Annons

– Vi ser återkommande att en stor andel av de förolyckade är män över 60 år och att en stor andel av olyckorna sker i våra insjöar, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och understryker vikten av att var och en själv förbättrar sjösäkerheten genom att bära flytväst, vara nykter och vattenskydda mobilen.

Inom den svenska yrkessjöfarten brukar antalet omkomna i sjöolyckor vara lågt, relativt sett. Under de senaste tio åren är det totalt åtta personer som har mist livet. Förra året var den svenskflaggade yrkessjöfarten helt förskonad då inga dödsolyckor rapporterats alls, enligt Transportstyrelsens statistik.

– Det är glädjande att ingen inom yrkessjöfarten omkommit det senaste året. Men det är fortfarande viktigt att vi fortsätter stärka säkerhetsmedvetenheten hos aktörerna inom sjöfarten, till exempel genom en bättre incident- och tillbudsrapportering, säger Jonas Bjelfvenstam.

Antalet övriga olyckor inom yrkessjöfarten, alltså tillbud eller olyckor som inte haft dödlig utgång, har däremot ökat något de senaste åren, enligt vad Sjömannen tidigare rapporterat. Under 2022 rapporterades över 500 olyckor till Transportstyrelsen, vilket tros bero på förbättrade rapporteringsrutiner.