Facket vann om vab

Vid avdrag för en dags vab (vård av barn) får en arbetsgivare i skärgårdstrafiken högst dra av en daglön, eller 1/30-del av månadslönen. Foto: Freeimages

Seko sjöfolk vann förhandling med Almega angående löneavdrag vid vård av sjukt barn för en medlem. 

Vid avdrag för en vab-dag får en arbetsgivare i skärgårdstrafiken högst dra av en dagslön, eller 1/30-del av månadslönen.

Frågan har delvis handlat om tillfällig föräldrapenning räknas som tjänstledighet eller inte och i skärgårdsavtalet benämns detta som kvalificerad frånvaro, berättar Pelle Andersson, ombudsman på Seko sjöfolk. 

– Vi noterade att vissa rederier hanterade planerad föräldraledighet och vab på olika sätt vilket vi tyckte var konstigt.  Vid vab drog man av antalet timmar istället för en dagslön vilket gjorde att löneavdragen i vissa fall var större än den utgivna månadslönen som den anställde fick ut, säger han.

Kortfattat har problematiken uppstått i skärningspunkten mellan årsarbetstidsavtalet och Försäkringskassans tolkning av reglerna kring ersättning för tillfällig föräldrapenning, som baseras på timmar och dagar. 

Annons

Försäkringskassan meddelade under 2016 att sjömän inte kan få ersättning för vab under sin vederlagsledighet. Grunden är att en sjöman måste avhålla sig från arbete för att få ersättning från Försäkringskassan.

– I tolkningen från 2016 meddelar Försäkringskassan också att sjömän ska söka ersättning för de dagar och timmar som de avhållit sig från arbete.  

Förhandlingarna med Almega blev klara i början av mars. Arbetsgivare inom skärgårdstrafiken ska nu som avtalet anger högst dra av 1/30-del av månadslönen vid tillfällig föräldrapenning under en dag. 

Eventuellt felaktiga löneutbetalningar ska enligt överenskommelsen med Almega regleras retroaktivt i efterhand.

– Detta har varit en knivig fråga. Det är också en fråga som visar hur viktigt det är att man kontrollerar sina lönebesked och vågar ifrågasätta uträkningen om det är något konstigt, säger Pelle Andersson.