Facket varnar för underbemanning på Visborg

Facket varnar för att M/S Visborg har för få medlemmar i besättningen vid en eventuell utrymning av färjan. Foto: Segerberg Media

Ett däck till, fler passagerare och fler utrymmen att söka igenom. Men säkerhetsorganisationen på nya M/S Visborg utgår från förhållandena på M/S Visby och M/S Gotland.

Det känns inte seriöst. Det är inte trovärdigt när rederiet baserar bemanningen på Visborg på helt andra färjor, säger Katrina Jakobsson, ordförande i klubbsektionen för Destination Gotland.

M/S Visborg tar 1650 passagerare när färjan är fullbelagd. Enligt Destination Gotland ska en besättning på totalt 40 personer räcka för att garantera säkerheten vid en fullbelagd färja – ändå har Visborg en helt annan layout än de tidigare färjorna.

Visborg har fler salonger och fler utrymmen att genomsöka vid en eventuell utrymning. Utrymningsvägarna är i många fall längre. Det finns exempelvis en bar med soldäck högst upp på däck tio.

­– Den största risken är att besättningen inte klarar att utrymma färjan på ett tillfredsställande sätt. De är helt enkelt för få i säkerhetsorganisationen, säger Katrina Jakobsson.

Annons

Resurserna för eftersök och utrymning är starkt begränsade, bland annat för besättningsutrymmen och daghytter. I ett fall är det meningen att en person ska genomsöka och evakuera 30 hytter på 30 minuter.

– Vad jag har förstått är tanken att utrymningsgrupperna ska få hjälp av samaritgruppen och båtgruppen vid en utrymning. Men är det fråga om en olycka är de grupperna med all sannolikhet upptagna med andra uppgifter, säger hon.

”Risken är stor att passagerarna stannar på vägen eller vänder tillbaka”

Det finns även stora risker att passagerarna inte hittar till utrymningsstationerna vid ett skarpt läge, menar hon. På vägen finns flera branddörrar som kan vara stängda vid en olycka, men ingen personal att guida dem igenom. Lägg till höga stressnivåer och passagerare som är nära panik och situationen blir än svårare.

– Risken är stor att passagerarna stannar på vägen eller vänder tillbaka, säger Katrina Jakobsson.

Trots invändningar från facket godkände Transportstyrelsen rederiets förslag till säkerhetsbemanning i mitten av mars. Det finns två nivåer i beslutet beroende på hur många passagerare som är ombord: Är det över 900 ska bemanningen vara på 40 personer, är det 900 passagerare eller under ska det räcka med en besättning på 34 personer.

Enligt Destination Gotlands ansökan består utrymningsgrupperna vid fullbeläggning med 1650 passagerare av endast 20 personer, vid 900 passagerare är utrymningsgruppen 14 personer. Rederiet motiverar detta med att man vid mindre beläggning ska avskärma områden ombord från passagerare.

Men Transportstyrelsen lägger även in en brasklapp. Beslutet förutsätter en operativ prövning med positivt resultat av säkerhetsorganisationen för att det ska fortsätta gälla. ”För att säkerställa och verifiera att säkerhetsorganisationen ombord fungerar vid brand, utrymning, övergivande av fartyget, vatteninträngning med mera anser vi att ett storskalig operativ övning behövs. Denna ska innefatta 300-400 statister och genomföras så snart som möjligt”, skriver Transportstyrelsen.

”Jag är väldigt positiv till att myndigheten begär en prövning”

– Jag är väldigt positiv till att myndigheten begär en prövning, säger Peter Skoglund, vice ordförande i Seko sjöfolk. Jag hoppas att den genomförs med statister som är representativt för resenärerna och att hänsyn tas till att det både kan vara mindre barn, funktionshindrade och djur ombord.

Även Peter Skoglund är kritisk till det låga antalet i besättningen.

– Det saknas minst fem personer i bemanningen i både låg- och högtrafik enligt mitt sätt att se på det. Med minst fem fler i besättningen skulle förutsättningarna för att kunna göra en utrymning åtminstone finnas på plats, säger han.

Henrik Cars, vice vd på Destination Gotland, menar att bemanningen är tillräcklig för att lösa uppgifterna vid ett eventuellt tillbud.

”Vi HAR kommit fram till den bemanningen genom att utgå från de äldre färjorna”

– Vi har kommit fram till den bemanningen genom att utgå från de äldre färjorna. De liknar varandra ganska mycket, säger han. Vi har ju två olika storlekar på besättningen beroende på hur många passagerare som är ombord. Grundtanken är att vi stänger av vissa områden vid ett lägre antal passagerare.

Han berättar att Destination Gotland har börjat föra samtal med Transportstyrelsen om den operativa prövning som beslutet vilar på. I skrivande stund finns det inte någon bestämd tidpunkt. Enligt Transportstyrelsens beslut ska rederiet planera och genomföra övningen enligt myndighetens anvisningar. Senaste dag för övningen är 21 juni.

– Vi för samtal med Transportstyrelsen och klassen om detta, säger han.


Bemanningsbeslut Visborg

  • 8 befäl
  • 6 matroser
  • 4 motormän
  • 1 elektriker
  • 1 kock
  • 1 mässman

Vid transport av passagerare ska fartygets säkerhetsorganisation förstärkas med 13 personer vid ett passagerarantal till och med 900. Eller 19 personer vid fler än 900 passagerare. Av dessa arbetar förmodligen 12 respektive 18 personer på Sekos sjöfolks avtalsområde.