“Facklig-politisk samverkan är oerhört viktig”

Johan Büser, ledamot i Trafikutskottet, Jonas Forslind, sekreterare Seko sjöfolk, Peter Skoglund, vice ordförande Seko sjöfolk, och Amanda Mogensen, kommunikationsstrateg Seko sjöfolk. Foto: Jörgen Tiger
Annons

Sjöfarten i fokus när Johan Büser (S) besöker Seko sjöfolk i Göteborg. Johan Büser är ny ledamot i Trafikutskottet.

Det finns ett ömsesidigt intresse av att träffas. För min del är det viktigt att få mer kunskap om sjöfarten, säger han.

Johan Büser har just påbörjat sin andra mandatperiod i riksdagen. Tidigare var han bland annat ledamot av Miljö- och  jordbruksutskottet och Försvarsutskottet. Men frågor om trafik och infrastruktur lockade mer.

– Jag valde själv att komma till Trafikutskottet. Jag arbetade exempelvis mycket med farledsfördjupningen för Göteborgs hamn under den förra mandatperioden, berättar han.

Som suppleant i styrelsen för Göteborgs hamn har han på nära håll upplevt hur betydande sjöfarten är för Sverige.

Annons

– Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen. Under förra mandatperioden infördes tonnageskatten och vi har sett att inflaggningen har börjat komma igång, men hur kan vi stärka den ännu mer?

Johan Büser framhåller att han även ska träffa andra representanter för branschen och arbetsgivare. Men Seko sjöfolk är en viktigt part att diskutera med, menar han. Det finns möjligheter att driva gemensamma krav politiskt.

– Facklig-politisk samverkan är oerhört viktig. Det kan handla om de förändringar i tonnageskatten som branschen efterlyser, såväl som arbetsmiljö och arbetsvillkor till sjöss samt jämställdhetsfrågor.