Fackliga kvinnor gick premiärkurs

gruppbild förtroendevalda kvinnor
En viktig del i förhandling, precis som kommunikation, är att lyssna och förstå sin motparts intressen för att kunna argumentera för sin sak på ett framgångsrikt sätt. Det var ett av budskapen från föreläsarna på Seko sjöfolks kurs för förtroendevalda kvinnor som hölls i förra veckan. Foto: Klara Johansson

Ta plats, möt motstånd, nå framgång. Det är mottot för Seko sjöfolks specialutbildning för förtroendevalda kvinnor. Premiärkursen hölls i november. 

De kommer från driften och intendenturen, några är skyddsombud och andra har fackliga uppdrag i sina rederier. Under tre dagar ska 16 kvinnor få lära sig mer om förhandlingsteknik, maktordning, härskartekniker och kommunikation. 

Förväntningarna på kursen är höga. 

– Allt det där man kommer på efteråt när man stängt dörren, jag vill lära mig att komma på det direkt, säger en deltagare och möts av ett instämmande mummel.

Annons

En annan vill ha verktyg och strategier för att förhandla och få folk att lyssna.

Kursen Att skapa handlingsutrymme ingår i Seko sjöfolks satsning för att nå jämställd representation.

– Alla röster ska höras. 38 procent av Seko sjöfolks medlemmar är kvinnor men det avspeglas inte alls på positioner med makt idag. Vi jobbar med detta på olika sätt och kursen är ett av dem, förklarar Amanda Mogensen, kommunikationsstrateg i Seko sjöfolk och huvudansvarig för kursen.

Maud Kjellberg, ombudsman i Seko, föreläser om förhandlingsteknik. Hon poängterar att förhandling handlar om relationer. 

– Det handlar inte om att vinna, utan om att få någon att göra som vi vill. Men vi kan inte tvinga dem. Det är ingen boxningsmatch utan snarare en process, säger hon.

”Förhandling är ingen boxningsmatch”

Förhandling sker inte bara mellan arbetsgivare och fack. Samma teknik används i informella möten, styrelsearbete eller vardagsdiskussioner med familjen. 

Kursdeltagarna får i ett rollspel prova en förhandlingssituation på en påhittad arbetsplats. Därefter följer konkreta tips som att förbereda sig väl, skilja på sak och person och fundera på godtagbara alternativ.

Marta Aguirre Godoy, förtroendevald inom Seko, berättar om maktordning och härskartekniker. Helene Zallin, arbetsmiljöombudsman i Seko, pratar om arbetsmiljö ur ett maktperspektiv. 

Amanda Mogensen håller i ett pass om kommunikationens möjligheter. Hon pekar bland annat på vikten av att bygga förtroende.

– Vill jag att någon ska lyssna på mig så måste personen ha förtroende för mig, säger hon. 

En lyckad förhandling handlar om att förstå varandras behov och hitta gemensamma lösningar som gynnar verksamheten. Ställa frågor är viktigt. 

Riskerar man inte att uppfattas som okunnig om man ställer frågor? undrar en deltagare. 

– Frågorna behöver inte ställas i själva förhandlingssituationen, förklarar Amanda, utan kan vara en del av förberedelserna.

Amanda Mogensen föreläste om kommunikationens möjligheter. Hur hanterar du konflikter – är du en pådrivande haj eller försöker du som ugglan lösa situationen på ett sätt som gynnar alla? Foto: Klara Johansson

Efter kursen är reaktionerna från deltagarna blandade. Många är jättenöjda. Andra hade väntat sig något annat. 

– Kursen har gjort mig medveten om hur jag funkar i förhandlingssituationer och andra möten med människor, säger Kristina Andersson som jobbar i intendenturen på Blidösundsbolaget och tidigare var skyddsombud. 

Iris Svanbäck, huvudskyddsombud på Viking Cinderella, tycker att kursen gett henne användbar kunskap om kommunikation. 

– Det är där jag själv brister, jag är för impulsiv, säger hon. 

Hon hade gärna velat lära sig mer om förhandlingsteknik.

– Många gånger har cheferna ett övertag för de har gått kurser i förhandling. Det vore skönt att stå på samma nivå som dem, säger hon. 

”Många gånger har cheferna ett övertag”

Liisa Lehikoinen, huvudskyddsombud på Silja Galaxy, är lite besviken.

– Jag trodde att vi skulle få med oss fler konkreta verktyg, säger hon. Men det har varit trevligt sällskap och föreläsningen om kommunikation var bra.

För kursledare Amanda Mogensen blev utbildningen bättre än hon vågade förvänta sig.

– Engagemanget från deltagarna var fantastiskt! Alla var enormt generösa i att dela med sig av erfarenheter och åsikter, vilket gjorde att vi hjälptes åt att få olika perspektiv på ämnena vi tog upp, säger hon.

”Alla var enormt generösa i att dela med sig av erfarenheter och åsikter”

Kursen visade tydligt hur stor kompetens det finns bland de förtroendevalda i organisationen, menar Amanda Mogensen. 

Nu ska utbildningen utvärderas och förhoppningsvis hållas igen nästa år.

– Vi fick in välgrundade och bra åsikter och tips på hur kursen kan utvecklas, säger Amanda Mogensen. Dem tar vi till oss. Ett önskemål var att den ska vara mer praktisk och konkret, och även att deltagarna i förväg ska få skicka in egna exempel på fall att diskutera.

grupparbete
Helene Zallin, Madelene Harneman, Liisa Lehikoinen och Sara Nilsson under rollspelet – en påhittad förhandling mellan arbetsgivare och fack. Foto: Klara Johansson
16 kvinnor gick kursen ”Att skapa handlingsutrymme”. Foto: Klara Johansson
Angela Strandberg från Viking Cinderella och Kristel Pettersson från isbrytaren Atle. Foto: Klara Johansson
Förhandling pågår. Emma Berglund, Iris Svanbäck, Kristina Andersson och Marina Chemaleva under rollspelet. Foto: Klara Johansson