Schysta villkor för en spottstyver

Ett kilo bananer behöver för konsumenten kosta 3 öre mer om de fraktas hit med fartyg som har schysta villkor för besättningen, enligt en undersökning som Seko sjöfolk lät göra för några år sedan. Illustration: Lars Melander

Tre öre. Så mycket dyrare skulle ett kilo bananer bli för konsumenten om sjömän som idag seglar under usla förhållanden fick schysta arbetsvillkor och löner. Det visar en undersökning som Seko sjöfolk lät göra för några år sedan.

Facket ville veta hur besättningskostnaden påverkar priset på vanliga konsumentvaror. Undersökningen som gjordes 2011 av analysföretaget IHS Fairplay har några år på nacken men siffrorna har inte förändrats nämnvärt.

Fem varor valdes ut – villaolja, bärbar dator, tröja, bokhylla och bananer – och så jämfördes kostnaden för att frakta dem på fartyg med besättningar från Sverige, Storbritannien, Polen och Filippinerna.

Resultatet förvånade.

Annons

– Vi visste att det handlade om små pengar men vi trodde inte att det var såhär lite, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

“vi trodde inte att det var såhär lite”

Undersökningen visar att konsumentpriset inte påverkas nämnvärt av vilket avtal besättningen har. Eftersom varorna fraktas i så stora volymer blir prisskillnaden per vara väldigt liten. Tre öre för ett kilo bananer, fem öre för en bärbar dator. Och en tröja som idag kostar en hundralapp i butik skulle behöva kosta ett öre mer om den transporterades hit av en besättning med schysta arbetsvillkor.

– Att gå från vidriga, diskriminerande och ibland farliga förhållanden på usla fartyg till att på sikt konkurrera ut och ersätta dem med fartyg med godkända ITF-avtal kostar alltså ett öre per tröja. Det borde vara svårt för konsumenten att säga nej till det, säger Kenny Reinhold.

När fartygsflaggor jämförs nämns ofta höga besättningskostnader.

– Visst är besättningskostnaden för ett svenskflaggat fartyg dyrare än för ett bekvämlighetsflaggat fartyg. Men vår undersökning visar att väldigt lite behöver läggas på transporten eller varan för att gå från bekvämlighetsflagg till lite dyrare svensk flagg. Det krävs bara några ören av konsumenten för att ge alla sjömän schysta avtal, schysta villkor och sociala förmåner, säger Kenny Reinhold.

Allt fler företag tar socialt ansvar och värnar om de anställdas rättigheter på till exempel lokala fabriker och plantager. Men transporterna – och framför allt sjötransporterna – är enligt Seko sjöfolk fortfarande ett negligerat område.

“transporterna är tyvärr fortfarande ett svart hål”

– I kedjan från en kaffeodling till att kunden har kaffebönorna i handen så är transporterna tyvärr fortfarande ett svart hål, säger Kenny Reinhold.

Makten att förändra ligger hos konsumenterna men framför allt hos transportköparna. Facket uppmanar alla transportköpare att ställa krav på att den som utför deras transporter har schysta villkor för sina anställda.

– Att delta i ETF:s kampanj #fairtransport är ett sätt för oss att uppmärksamma den här oerhört viktiga frågan, säger Kenny Reinhold.


Så mycket dyrare blir varorna med svenska avtal

Uppgifterna är hämtade från undersökningen som gjordes 2011 av IHS Fairplay på uppdrag av Seko sjöfolk. I räkneexemplen jämförs besättningskostnadens andel av kundpriset om varan fraktas med filippinsk besättning respektive besättning på svenska avtal. Kundpriset anger vad varorna kostade i maj 2011.

1 kubikmeter villaolja
Resa: Primorsk–Brofjorden
Kundpris: 13600 kr
Prisökning med svenska villkor: 1,20 kr 

Bärbar dator
Resa: Yantian–Göteborg
Kundpris: 5000 kr
Prisökning med svenska villkor: 5 öre

Bokhylla (typ Ikeas Billy)
Resa: Klaipeda–Karlshamn
Kundpris: 600 kr
Prisökning med svenska villkor: 21 öre

Tröja
Resa: Mumbai–Göteborg
Kundpris: 100 kr
Prisökning med svenska villkor: 1 öre

1 kg bananer
Resa: Puerto Moin–Göteborg
Kundpris: 21 kr
Prisökning med svenska villkor: 3 öre