Fair Transport laddar för nya kampanjer

Fair Transport Europes aktivitetsknapp. Fler varianter kommer tas fram under våren.

Nu rebootar ETF, European Transport Workers’ Federation, kampanjen Fair Transport Europe. Kampanjen kommer hålla på till sommaren 2019 – åtminstone.

Målsättningen är som förut: Att stoppa osunda affärsmetoder och osund konkurrens med löne- och social dumping i den europeiska transportsektorn. Det ska vara schysta arbetsvillkor, jämställda arbetsförhållanden och bra jobb. Oavsett vilket land du kommer ifrån. Och oavsett vilket transportslag du arbetar i.

Liksom den förra kampanjen kommer den att organiseras på ett nationellt och ett internationellt plan med informationsinsatser, aktioner och demonstrationer.

Annons

Målgrupp för kampanjen är allt från politiker i EU och i de enskilda länderna till transportköpare och allmänheten.

Det går att åstadkomma en förändring menar EFT och pekar på tre framgångar under 2017.

  • Att Ryan Air blivit tvingade till förhandlingar med facket
  • Att ECJ, europeiska unionens domstol, bedömde att Uber är ett transportföretag och gick på fackens linje att de därmed är en arbetsgivare
  • Att ECJ i ett avgörande klargjorde att den längre veckovilan för lastbilschaufförer måste ske utanför fordonet

Aktiviteterna för kampanjen kan grovt delas in i tre etapper där den första fasen handlar om att mobilisera transportfacken i Europa samtidigt som man för upp frågan om schysta transporter på dagordningen genom information.

Den andra fasen – från maj 2018 till början av 2019 – ska vara mer aktionsinriktad både på landsnivå och inom transportslag. Exempel på aktioner kan vara lokala kampanjer och aktioner eller seminarier och pressevent.

Den tredje fasen riktar sig bland annat mot valet till Europaparlamentet. Aktiviteter som diskuteras är bland annat en massdemonstration, med en fordonskonvoj, i Bryssel eller Strasbourg. Man diskuterar även en vecka med aktiviteter inom alla transportslag i samtliga länder inom EU.