Fartyg läckte olja flera sjömil – stor miljöräddningsinsats pågår

Det grundstötta fartyget Marco Polo på grund utanför Hörvik. Foto: Kustbevakningen

Passagerarfartyget Marco Polo som gick på grund utanför Hörvik norr om Hanöbukten på söndagen läcker olja fem kilometer ut i havet. Nu pågår en stor miljöräddningsinsats.

Det var på söndagsförmiddagen som TT-Lines passagerarfartyg Marco Polo, som trafikerar sträckan Karlshamn-Klaipeda, gick på grund i Hanöbukten. 

– Det har visat sig att färjan gjorde en grundstötning redan tidigare på morgonen och har läckt olja under flera sjömil innan den körde upp på grunden där den står fast, säger Jonatan Örn, Kustbevakningens förundersökningsledare, till SVT.
71 personer fanns ombord vid grundstötningen, varav 30 var besättning. Passagerarna samt den personal som inte behövdes ombord evakuerades till hamnen i Karlshamn. 

En förundersökning har inletts, och brottsmisstankarna som föreligger är brott mot sjölagen samt brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg. Det finns i nuläget inga misstankar om att grundstötningen skulle vara något annat än ett olycksfall.

Annons

– Det är vår bild efter vår inledande tekniska utredning och efter att ha hållit förhör med besättningen att ingen av grundstötningarna var avsiktlig. Den första skedde i en trång passage, sen åkte den vidare i ungefär tre sjömil innan den gick på grund igen och fastnade, säger Jonatan Örn.

Kustbevakningen har under måndagen kraftsamlat, och personal och utrustning har samlats i Hörvik för att därifrån styra insatsen. Man har förstärkt med personal från hela Sydsverige för att bekämpa utsläppet, och samarbetar även med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöräddningssällskapet och lokal räddningstjänst. 

Kustbevakningen arbetar i två parallella spår, dels med miljöräddning, dels brottsutredning.
– Miljöräddning är prioriterat: att ta upp så mycket olja som möjligt från vattnet för att i den mån det går rädda stränderna. Olja har nått land, men en stor mängd finns kvar till havs. Vi arbetar tillsammans med ett flertal aktörer för att kunna ta upp så mycket olja som möjligt, säger Erik Svensson från Kustbevakningen som samordnar arbetet på plats.
Vädersituationen var under måndagen gynnsam för att ta upp olja till sjöss.

Flygbild som visar oljeutsläppet runt det grundstötta fartyget Marco Polo. Foto: Kustbevakningen

– Vi har hittills tagit upp två kubik olja och arbetar just nu med en mängdberäkning baserat på flygets observation. Vi vet att utsläppet just nu sträcker sig över fem kilometer ut i havet. Olja som når land kommer ta lång tid att ta upp, säger Erik Svensson.

Kustbevakningen meddelar även att dykningar kommer att ske för att inspektera fartygets skrov under ytan. Informationen som samlas in är nödvändig för en bärgning av fartyget. En sådan får ske av ägaren efter beslut av Transportstyrelsen och Kustbevakningen.