Eldrift i hamnen för Jutlandica

Stena Jutlandica har nu hjälp av elkraft när färjan manövrerar i hamn och lägger till. Foto: Stena Line

Första steget i Stena Jutlandicas ombyggnad till hybridfärja är driftsatt.

Sedan en månad använder Jutlandica elkraft som komplement vid manövrering i hamn.

Erfarenheterna från den första tiden överträffar förväntningarna, enligt Stena Line. Genom att koppla på eldrift i hamnen kan Jutlandica minska användningen av dieselgeneratorer när färjan ska lägga till.

– Vi har till exempel kunnat minska vår dieselgeneratoranvändning kraftigt och behöver nu bara använda en istället för tre, säger Johan Stranne, Senior Chief Engineer på Stena Jutlandica i ett pressmeddelande.

Beräkningar visar att eldriften i hamn kommer att spara cirka 500 ton bränsle per år, vilket motsvarar en minskning på utsläppen av koldioxid på 1500 ton. Enligt Stena Line kan detta jämföras med de årliga utsläppen från 600 personbilar.

Annons

Att ha tillgång till batterier ombord innebär också en förbättrad säkerhet genom att färjan minimerar risken att bli helt strömlös, menar Johan Stranne.

Stena Jutlandica ska vara testpilot för eldrift. Målsättningen är full eldrift av färjan. Bild: Stena Line.

Men eldrift i hamnen är bara första steget i projektet. I steg två kopplas batteridrift till två av de fyra huvudmaskinerna vilket innebär att Stena Jutlandica kan drivas på el inomskärs cirka 10 sjömil ut till Vinga. I steg tre är batteri kopplat till alla fyra huvudmaskiner och fartyget kan köra cirka 50 sjömil på el mellan Sverige och Danmark.

Syftet med den stegvisa utbyggnaden är att kunna testa och utvärdera effekterna under resans gång. Arbetet med steg två är påbörjat och Stena Lines målsättning är att vara igång med detta steg inom tre år.

Om projektet blir framgångsrikt kan batteridrift bli aktuellt även på andra fartyg i Stena Lines flotta.

– I takt med att både storleken och kostnaden på batterier minskar blir batteridrift ett högintressant alternativ till traditionella drivmedel för sjöfarten eftersom utsläppen skulle kunna elimineras helt i framtiden, säger Erik Lewenhaupt, chef för hållbarhet på Stena Line.

Projektet finansieras till hälften av stöd från Trafikverket och EU.

Läs även: Eldrift testas på Jutlandica