Fiducia rederi flaggar in nytt fartyg

Svensk flagg för Fiducias nya coaster. Flaggbytet genomfördes i Klapeida i förra veckan. Foto: privat

I förra veckan gick den svenska flaggan i topp på Fiducia Rederis nya coaster Sofia. Inflaggningen skedde i Klaipeda i Litauen.

Peter Skoglund, vice ordförande i Seko sjöfolk, har förhandlat om svenska avtal med Fiducia rederi.

– Det är positivt att även rederier som är verksamma inom den kustnära sjöfarten vågar satsa på svensk flagg fast det är ett tufft och konkurrensutsatt segment, säger Peter Skoglund.

Ett sätt att underlätta för den kustnära sjöfarten är att göra de förändringar i tonnageskatten som branschen och fackföreningarna efterlyser, påpekar han. Som det är i dag utesluts kustsjöfarten från att ingå i tonnageskatten på grund av kravet att ett fartyg högst får tillbringa 25 procent av tiden på svenskt vatten – även om de fraktar last internationellt.

Annons

– Att möjliggöra att kustsjöfarten ska kunna ingå i tonnageskatten är en av de viktigaste ändringarna politikerna kan göra för att fortsätta utveckla svensk sjöfart, säger Peter Skoglund.

Fiducias nya fartyg har fått namnet Sofia. Enligt uppgift är fartyget byggt 1986. Tidigare gick hon under litauisk flagg under namnet Perseus. Fartyget är 72 meter långt och 11,5 meter brett med en dödvikt på 1827 dwt.

Sofia kommer få hemmahamn i Kalmar. Samtliga i besättningen med manskapsbefattningar har ett så kallat Europaavtal som är en tillämpning av Storsjöavtalet.

Sjömannen har upprepade gånger sökt representanter från Fiducia rederi för en kommentar.