Fiffelfartyg fast i Köping

Blockaden mot Navi Star lyckades. Nu har den ryska ägarna, Navcore, skrivit avtal för hela sin flotta. Foto: Mikael Lindmark
Annons
Känt fiffelfartyg stoppas i Köping. ITF hann ikapp det Palauflaggade Navi Star när det skulle lasta av armeringsjärn i Köping. Fartyget saknar ITF-avtal och besättningen tjänar förmodligen långt under internationell miniminivå.

– Navi Star har en lång historia med anmärkningar av ITF. Fartyget har även nekats att gå in i hamn i Finland, säger Mikael Lindmark, ITF-inspektör och ombudsman på Seko sjöfolk.

ITF, Internationella Transportarbetarefederationen, beslöt att agera när de fick underrättelse att ryskägda Navi Star närmade sig nordiska vatten – och när fartyget kom fram till Köping igår stod inspektörerna Mikael Lindmark, Håkan André och Fredrik Brådd på kajen och väntade.

– Vi gick ombord vid 20-tiden och pratade med befälhavaren. Han säger att förhandlingar om avtal är på gång i Ryssland, men det stämmer inte, säger Mikael Lindmark.

Navi Star är flaggat i Palau, ett örike i Stilla havet. Efter flera uppmaningar att skriva på avtal som inte hörsammats har ITF nu hunnit ikapp fartyget i Köping. Foto: Mikael Lindmark
Annons

Navi Star har en besättning på tolv personer: tio ryssar, en georgier och en ukrainare. Enligt vad Mikael Lindmark, Håkan André och Fredrik Brådd såg av fartyget är hon i gott skick. Men besättningen saknar avtal och anständiga löner – och har gjort det en längre tid.

“Efter 16.00 i dag kommer inte något lossningsarbete att utföras på Navi Star”

Mikael Lindmark beskriver befälhavaren som tillmötesgående men inte fullt ut samarbetsvillig. Inspektörerna fick exempelvis inte tillgång till alla dokument som de begärde.

Palau, ett örike i Stilla havet, är inte uppsatt på ITF:s lista över bekvämlighetsflagg. Istället har Navi Star uppfyllt den statusen själv – ITF kan lista enskilda fartyg som bekvämlighetsflaggade.

– Efter 16.00 i dag kommer inte något lossningsarbete att utföras på Navi Star. Seko beslutade om stridsåtgärder från 14.00 och gjorde en hemställan hos Transportarbetareförbundet om sympatiåtgärder, säger Mikael Lindmark. Vi har även pratat med hamnarbetarna i Köping och de är helt med oss i detta.

Kravet från ITF är att ett så kallat TCC-avtal (Total Crew Cost) ska tecknas för fartyget innan lossningen kan starta igen.

“pressen att teckna avtal kommer att öka”

– Vi kommer att stanna här tills ett avtal är klart. Lossningen har bara pågått i två timmar av beräknade 20 timmar, så pressen att teckna avtal kommer att öka. Hamnen vill inte ha fartyget liggande här och kunden vill ha sina varor, säger Mikael Lindmark.