Finnlines utökar och flaggar in

Finnclipper har de senaste åren gått i Medelhavet med cypriotisk flagg under namnet Rosalind Franklin. I november blir hon svensk igen. Bilden är från 2016. Foto: Micke Asklander

I november utökar Finnlines med ett fjärde fartyg under svensk flagg på linjen Malmö–Travemünde. Nu är rederiets sjöpersonalchef Leif Paulsson på jakt efter matroser och motormän.

Fartyget är 22 år gamla Rosalind Franklin. Hon byggdes för Finnlines och har haft både svensk och finsk flagg. Idag seglar hon mellan Mallorca och spanska fastlandet under cypriotisk flagg.  

I mitten av november sätts Rosalind Franklin in som fjärde fartyg på linjen Malmö–Travemünde, som idag trafikeras av svenskflaggade Finnpartner, Finntrader och Europalink. I samband med övertagandet får hon svensk flagg och återfår sitt ursprungliga namn Finnclipper. 

– Det är glädjande att vi får in henne. Det blir ett tillskott både för oss och i den svenska handelsflottan, säger Leif Paulsson, sjöpersonalchef i Finnlines svenska verksamhet.

Annons

Varför tas fartyget in?

– Det är ett ägarbeslut. Hon har varit utchartrad på bareboat charter under ett antal år och nu kommer hon i retur. Hon har varit i Finnlines ägo sedan hon levererades från varvet 1999.

Nu är tiden knapp att hitta besättning och säkerställa att fartyget kan bemannas. Det blir ju så, förklarar Leif Paulsson, eftersom svenska Finnlines är ett dotterbolag till den finska verksamheten som i sin tur ägs av italienska Grimaldi-koncernen. När beskeden väl når Sverige gäller det att agera snabbt.

– Vi har annonser ute och det tickar in ansökningar men vi vill ha fler. Vi behöver matroser, motormän och reparatörer för tillsvidareanställningar, och det är inte helt lätt att hitta. Efter neddragningarna som varit under många år är det svårt att möta en uppgång, säger han. 

”Vi behöver matroser, motormän och reparatörer”

Det nya fartyget behöver på Sekos avtalsområde 12 personer på däck och 6–8 i maskin. 

– Då pratar vi om tillsvidareanställningar. Utöver det är vi intresserade av människor som vill stå till förfogande för vikariat och kortare påhugg, säger Leif Paulsson.

Nyanställda placeras inte per automatik ombord på rederiets nytillskott. 

– Vi bemannar inte upp ett fartyg med enbart nyanställda. Vi har personal på befintliga fartyg som har önskemål om att få byta och se något nytt, och vi försöker i möjligaste mån tillgodose detta. Då uppstår luckor att fylla, säger Leif Paulsson.

”Vi har personal på befintliga fartyg som har önskemål om att få se något nytt”

Kockar och ekonomibiträden har enligt sjöpersonalchefen denna gång varit lättare att hitta än matroser och motormän. Troligen för att fartyget tas in under lågsäsong.

– Hade du frågat mig i maj hade jag nog varit hysterisk, men nu är jag nästan överrumplad över hur många som sökt.

Befäl går också att få tag på. Finnlines har många anställda som seglar som matroser i väntan på en befälsbefattning. När en lucka uppstår mönstras de upp.

– Vi har både matroser och motormän med klass fem-behörighet som kan segla som andrestyrmän och andre fartygsingenjörer. Det är sällan vi hämtar befäl utifrån. Vi mönstrar upp dem vi har och fyller på underifrån. Nej, det kokar ner till driftspersonal i manskapsbefattning. Det är där det stora behovet finns.

Fotnot: Den som är intresserad av att jobba i Finnlines uppmanas att kontakta Åsa Lewin