”Fler förbättringar behövs”

Östra och Västra riksdagshuset sett från Strömgatan. Foto: Sveriges Riksdag

Jessica Rosencrantz (M) är inte nöjd med effekterna av förändringarna i sjöfartsstödet.

– Nuvarande regering behöver både se över regelverket och sammansättningen i sjöfartsdelegationen, säger hon.

Jessica Rosencrantz är Moderaternas trafikpolitiske talesperson och vice ordförande i trafikutskottet. Hon var med när den förra regeringen beslutade om ändringar i sjöfartsstödet. Åtgärden var del i den maritima strategin och syftade till att möjliggöra för fler fartyg att få sjöfartsstöd beviljat. Men så har inte blivit fallet och vissa rederier har till och med fått stödet indraget.

– Av alla de rapporter som inkommit kan man dra den övergripande slutsatsen att reformen inte fungerat som det var tänkt i alla delar, säger Jessica Rosencrantz. Då måste man som politiker vara ödmjuk och beredd att göra nya förändringar.

”Reformen har inte fungerat som det var tänkt”

Regeringen genomför nu en översyn av sjöfartsstödet. Jessica Rosencrantz vill invänta resultaten därifrån innan hon uttalar sig om vad som gått snett, men menar att såväl regelverket som sjöfartsdelegationens tolkning av det behöver granskas.

Annons
”Som politiker måste man vara ödmjuk och beredd att göra nya förändringar”, säger Jessica Rosenkrantz (M) om förändringen i sjöfartsstödet som den borgerliga regeringen införde 2014. Foto: Sveriges Riksdag

– Det kan handla om gränslinjer, som storleken på de fartyg som får sjöfartsstöd och vilken typ av fartyg som kan komma ifråga för stödet. Men man behöver också se över sammansättningen i sjöfartsdelegationen. Har de rätt kompetens? Delegationen behöver kunskap inom juridik och skattefrågor, men också förstå sjöfarten och villkoren i branschen.

”man behöver se över sammansättningen i delegationen”

Fortsatta förändringar för att stärka den svenska handelsflottan är nödvändiga, menar Rosencrantz. Det för att säkerställa att höstens inflaggningsbesked inte stannar vid en övergående trend utan varar över tid.

– Att se fartyg flagga in är fruktansvärt roligt. Men vi måste slå vakt om den här utvecklingen och se till att den håller i sig.

Jessica Rosencrantz efterlyser fler åtgärder än förbättrat sjöfartsstöd. Hon menar att även en fungerande infrastruktur runt sjöfarten måste säkerställas, bland annat genom hamnar med tillräckligt djup. Att i det läget höja farledsavgifterna, vilket nu sker, är hon kritisk till.

– Vi tycker att det är oroväckande eftersom det kan påverka sjöfarten till Sverige negativt och vi har ställt frågor till regeringen om det här.

Men hon säger också att det finns en generell politisk vilja att värna om sjöfarten.

– Sjöfarten är ett miljövänligt och effektivt transportslag. Dessutom har den ledig kapacitet till skillnad från vägar och järnvägar där det många gånger är trångt. Det är många som vill satsa på sjöfarten och flytta mer gods från land till sjö.

Läs även: Sigrid förlorade stödet och Flaggade ut efter flera avslag