Fler lastägare för schysta transporter

Linda Leifsdotter, hållbarhetsspecialist på Stockholm Exergi och Sebastian Tamm, logistikchef på EFO. Båda företagen är medlemmar i samarbetet Responsible Shipping Initiative. Foto: Stockholm Energi och EFO

Det nystartade samarbetet för schyst sjöfart, Responsible Shipping Initiative, har redan vuxit. I december anslöt sig stålföretaget SSAB.

Responsible Shipping Initiative (RSI) är ett samarbete mellan transportköpare. De gör egna inspektioner av fartyg de anlitar och delar informationen med varandra. Målet är att höja standarden inom sjöfarten och göra det svårare för rederier som inte sköter sig att få laster. I dagsläget har RSI tre fartygsinspektörer knutna till sig. 

Vid lanseringen i december var fyra stora företag anslutna till samarbetet: EFO, Södra Skogsägarna, Stockholm Exergi och Lantmännen. Någon vecka senare anslöt sig stålföretaget SSAB.

– Vi förde diskussioner med dem länge och i december blev det klart. Det är väldigt roligt att de kommer med, säger Sebastian Tamm, logistikchef på EFO.

Annons

Linda Leifsdotter, hållbarhetsspecialist på Stockholm Exergi, är glad att RSI kommit igång. 

– Vi vill vara ansvarstagande genom hela leverantörskedjan och det här är en del i vårt hållbarhetsarbete, säger hon. 

Standarden inom detta segment av sjötransporter, bulk, har generellt inte varit lika hög som inom exempelvis tank.

 – Vi har 300 båtar om året bara hos Stockholm Exergi och det är svårt för oss att följa upp allihop själva. Att dela på arbetet såhär gör att vi enklare och mer effektivt kan få upp nivån i branschen, säger Linda Leifsdotter. 

”Vi har 300 båtar om året och det är svårt för oss att följa upp allihop själva”

RSI hoppas växa och för diskussioner med ytterligare en handfull transportköpare som funderar på att gå med.

– Jag tror att fler vågar hoppa på nu när vi startat på riktigt. Och när vi blir fler medlemmar sprids informationen lättare som ringar på vattnet, säger Sebastian Tamm. 

Möjligheten att förändra ökar ju fler som samarbetar.

– Det blir ett annat tryck när flera stora transportköpare ligger bakom. Då vet redarna vad som krävs och vad de måste leva upp till om de ska få uppdrag, säger Linda Leifsdotter och fortsätter:

”Det blir ett annat tryck när flera stora transportköpare ligger bakom”

– Vi ser detta som ett långsiktigt arbete där vi successivt kan höja nivån i branschen mer och mer. Med tiden kan vi rikta in oss på specifika områden där vi sett att det finns problem. Tillsammans kan vi komma på smarta och görbara sätt att ställa krav.

Sedan lanseringen har RSI träffat flera andra aktörer inom sjöfarten. I vår ska de delta på ett möte som Transportstyrelsen håller varje år.

– Det har saknats transportköpare i det sammanhanget och eftersom RSI representerar flera företag fick vi frågan om att delta, säger Sebastian Tamm.