Fler måste gå till sjöss

Det behövs flera ombord. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Bristen på sjöfolk är stor. Enligt en ny rapport från Lighthouse behöver man rekrytera 200 studenter om året till sjökaptensprogrammet för att täcka det framtida behovet av sjöbefäl. Söktrycket och intresset för att arbeta på sjön måste därför öka rejält.

Att svensk sjöfart har problem med nyrekrytering har länge varit känt. För tre år sedan konstaterade Trafikanalys att stora grupper snart kommer att pensioneras och det väntas problem när återväxten är svag, främst bland fartygsbefäl. 

Den nya rapporten ”Framtida behov av sjöbefäl” bygger på en omfattande datainsamling; enkät och intervjuer med branschen, statistik från sjöfartsutbildningarna och Transportstyrelsens data kring behörigheter och sjötid. Slutsatsen blev att det behöver registreras 200 studenter på sjökaptensprogrammet och lika många på sjöingenjörsprogrammet varje år, för att framtidens behov ska kunna täckas.

– Idag finns 120 platser på sjökaptensprogrammet och 80 på sjöingenjörsprogrammet, men vi fyller inte de platserna riktigt, säger en av författarna bakom rapporten Fredrik Olindersson, som är avdelningschef vid Maritima studier på Chalmers.

Annons

Och de 200 som rapporten talar om är bara toppen av ett isberg, säger Seko sjöfolks ombudsman Mikael Lindmark:

– Det är ju inte bara sjöbefäl, det behövs också chefer för intendenturen. Och sedan är det alla andra; i maskin, intendentur och på däck. Utmaningen att både rekrytera och behålla personal är stor. Nu är det allvar, branschen måste vidta åtgärder för att folk ska kunna stanna kvar, även gravida eller småbarnsföräldrar. 

– En viktig nyckel är om rederierna kan öka flexibiliteten, så att man lättare kan få en annan arbetsplats som passar de personliga förutsättningarna bättre. Om man inte kan ta de långa turerna ombord så kanske istället några år med befraktningen på kaj eller på incheckningen.

Under flera år har branschen arbetat för att komma till rätta med rekryteringsbekymret. Sjöfartskonvojen är ett exempel, man har också bjudit studie- och yrkesvägsledare till Donsö Shipping Meet och försökt marknadsföra sjöfarten på olika yrkesmässor. Men mer måste till. Enligt rapportens Fredrik Olindersson är det nästan 3000 som tagit examen under de senaste 25 åren, men många av dem arbetar inte till sjöss idag, säger han:

– Det borde finnas över 1000 personer med en behörighet som går att förnya. Kan man locka dem till att skaffa en behörighetsförlängning och gå till sjöss igen? Det är något som rederierna får fundera på samtidigt som vi på skolorna får fundera på hur vi ska locka fler studenter och sedan få dem att ta examen. 

Seko sjöfolks Mikael Lindmark håller med, men lyfter också fram vikten av att se över systemet för certifikat och behörighet:

– Sjöprogrammen på gymnasierna räcker inte som ingång. De externa utbildningarna är både dyra och få, så vi måste möjliggöra certifikatutbildningar på ett bättre sätt, så att de med erfarenheter från land enklare kan komma in i sjöfarten.

Även arbetsmiljön är ett viktigt kapitel att arbeta med, menar Lindmark:

– Det är allt för många som måste sluta i förtid. Med bättre arbetsmiljö kan fler jobba fram till pensionen.