Fler kontroller av nykterhet ombord

Kustbevakningen ökar sina kontroller av nykterhet under februari. Insatsen riktar sig mot större fartyg som anlöper svenska hamnar. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen gör under februari en särskild insats för att kontrollera nykterhet ombord. Samtliga 20 kuststationer – från Luleå i norr till Strömstad i väster – kommer att delta i arbetet.

Det handlar om en riktad insats mot större fartyg i yrkessjöfart som anlöper hamnar i hela landet. Med det ökande antalet kontroller hoppas man att minska risken för olyckor och att människor och miljö kommer till skada.

”Nykterhetskontroller har en hög förebyggande effekt som i sin tur skapar förutsättningar för att minska antalet olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss”, skriver Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Annons

Den särskilda insatsen är tidsbegränsad till en månad. Under uppdraget har Kustbevakningen som vanligt full beredskap för sjöräddning och bekämpning av oljeutsläpp. Vilket kan innebära omprioriteringar från kontrollarbetet vid händelse av larm, uppger Kustbevakningen.