Fler olyckor rapporteras inom yrkessjöfarten

Vägfärjan Braheborg vid en kollisionsövning 2018. Arkivfoto: Sjöfartsverket

Under 2022 rapporterades fler olyckor och tillbud inom yrkessjöfarten än någonsin tidigare. På Transportstyrelsen ses utvecklingen som en ökad rapporteringsvilja och att sjösäkerhetsarbetet har stärkts, snarare än att de faktiska olyckorna blivit fler. 

År 2022 rapporterades över 500 olyckor och tillbud inom yrkessjöfarten. Det enligt statistik från Transportstyrelsens senaste säkerhetsöversikt, inklusive de eftersläpande rapporter som registrerats sedan statistiken publicerades i somras. Jämfört med det årliga genomsnittet för perioden 2017 – 2021 har rapporterna ökat med hela 155 procent och förra året slogs rekord i antalet inskickade händelser sedan sjöolyckssystemet infördes 1985. Främst är det rapporteringen av tillbud som ökar medan antalet rapporter om allvarliga olyckor i princip är oförändrat. 

Patrik Jönsson, Transportstyrelsen. Foto: Privat

– Att det just är tillbuden som ökar ser vi som mycket positivt, säger Patrik Jönsson, handläggare och haverikoordinator vid Transportstyrelsen. Det tyder på ett bra tänk kring säkerhetskulturen och en ökad rapporteringsvilja är en bra input om att det går åt rätt håll. När det gäller de allvarliga olyckorna tror vi att det mesta redan kommer till vår kännedom. 

En betydande del av den senaste tidens rapporteringsökning står de statliga rederierna för med isbrytare, vägfärjor och arbetsfartyg. Patrik Jönsson menar att det kan hänga samman med att det blivit enklare att rapportera in händelser till Transportstyrelsen. 

Annons

– Vi har ändrat så att man inte längre måste använda våra formulär för att rapportera och de som vill kan fylla i sina interna formulär och dela med oss istället. På så sätt behöver man inte upprätta flera rapporter för en och samma händelse.

Att lotsarna är uppmärksamma på avvikelser betyder väldigt mycket för oss.

Patrik Jönsson, Transportstyrelsen

Andra aktörer som enligt Patrik Jönsson har en viktig roll för rapporteringsflödet är landets lotsar. De kommer ombord på en stor mängd fartyg och kan underrätta myndigheten om något inte verkar stå rätt till. 

– Att lotsarna är uppmärksamma på avvikelser betyder väldigt mycket för oss. Det kan handla om att folk i besättningen är trötta eller att det är allmänt dåliga förhållanden ombord. Det förekommer också att det saknas sjökort, framför allt för trafiken i våra insjöar, att man inte gjort någon ruttplanering eller att man inte pratar engelska. Vårt samarbete med lotsarna började bli mer frekvent runt 2018 – 2019, och nu verkar rapporteringen från dem ha fått en skjuts framåt.  

Han säger att huvudansvaret för att incidentrapporteringen från fartygen fungerar ligger hos rederiledningen iland. 

– Oavsett om det är en liten eller stor organisation är det viktigt att det här drivs uppifrån. En enskild befälhavare eller styrman kan göra skillnad på en båt, men för att få effekt i hela rederiet måste det vara förankrat i rederiledningen. 

För Transporstyrelsen är det mycket viktigt att de tillbud och olyckor som sker rapporteras till myndigheten, säger Patrik Jönsson. Incidentstatistiken används som grund för Transportstyrelsens arbete med säkerhets- och arbetsmiljöfrågor ombord i fartygen. 

– Vi använder statistiken i vår tillsynsverksamhet, men också för att informera branschen om brister och sådant man behöver vara extra vaksam på. Rapporterna ligger också till grund för vårt regelarbete. Att vi får in rapporter bidrar till att minska antalet olyckor och tillbud inom sjöfarten, både på kort och lång sikt.