Fler passagerare kompenserar höga energipriser

Viking Glory vid sjösättningen i januari 2021. Foto: Viking Line

Passagerarna har börjat hitta tillbaka till fartygen. Trots rekordhöga bränslepriser har en ökad efterfrågan på passagerarresor gjort att Viking Line delvis kunnat kompensera för de ökade kostnaderna.

Trots att året inleddes med fortsatta pandemirestriktioner har efterfrågan på passagerarresor successivt ökat sett över året fram till sista september. 

Samtidigt har kriget i Ukraina och den efterföljande prisökningen på energi satt sina spår. Bunkerkostnaden för Viking Line steg med drygt 66 procent för årets tredje kvartal jämfört med motsvarande period 2019, alltså före pandemin då man drev en jämförbar trafik. Men Viking Line har hittat en balans.

–Vi har i det närmaste helt lyckats kompensera effekten av de högre bunkerkostnaderna under en tid som kraftigt präglats av kriget i Ukraina och dess inverkan på energipriser, säger Viking Lines vd Jan Hanse i ett pressmeddelande. Efterfrågan på passagerarmarknaden har varit stark och passagerarvolymerna har nått den planerade nivån.

Annons

Jämför man årets tre första kvartal med motsvarande period 2021 har bränslekostnaderna för rederiet ökat med drygt 161 procent, eller 44,8 miljoner euro, på grund av de höga energipriserna.

En anledning till de ökade intäkterna på passagerarsidan är insättningen av Viking Glory under våren. Men Jan Hanse pekar också på personalens viktiga roll.

–En beundransvärd insats av hela vår organisation har bidragit, speciellt i sken av den personalbrist som drabbat Viking Line efter pandemin, säger Hanse. 

Viking Line-koncernen har under året bedrivit passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön och Finska viken.