Fler riskutsatta arbetsplatser ska kontrolleras

Arbetsmiljöverket ska på regeringens uppdrag genomföra riktade tillsynsinsatser av arbetsplatser utsatta för smittspridning av coronaviruset. Foto: freeimages.com

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra riktad tillsyn av riskutsatta branscher när det gäller smittspridning av covid-19. Detta då många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.

Smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 har ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Regeringen meddelar idag att man kommer att besluta att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på de riskutsatta branscherna för smittspridning av covid-19. 

– Som arbetsmarknadsminister är jag särskilt oroad över smittspridningen på arbetsplatserna. Det är många som inte kan jobba hemifrån. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och behöver löpande bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta arbetstagarna för risker. Tillsynsverksamheten är en effektiv metod för att skapa en god arbetsmiljö och för att stärka regelefterlevnaden på arbetsplatserna, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Risken för smittspridning av det nya coronaviruset finns i många arbetsmiljöer. För arbetstagare är arbetsgivarens åtgärder avgörande för att minska denna risk. Arbetsgivaren ansvarar för att undersöka och bedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta arbetstagarna för risker, uppger regeringen. Arbetssätt och rutiner kan behöva ändras och behoven av personlig skyddsutrustning kan behöva ses över. Utöver skydd för de egna arbetstagarna bidrar arbetsgivarens åtgärder i många fall även till minskad smittspridning i samhället.

Annons

Regeringen har även tidigare under pandemin gett Arbetsmiljöverket uppdrag kring smittspridning. I september förra året gällde det att vidta särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i arbetsmiljön till följd av spridningen av covid-19. Och i december fick Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur de förhåller sig till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Uppdraget med riktade tillsynsinsatser ska delredovisas i mars och juni i år, och vara klart i samband med årsredovisningen för 2021.