Fler sjöräddningsärenden på handelsfartyg i år

Nio procent av sjöräddningsärendena rörde handelsfartyg i sommar, jämfört med tre procent förra året. Foto: Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterade 559 sjöräddningsärenden under sommaren. Det är färre än tidigare år – men andelen larm som rör handelsfartyg har ökat. 

Antalet sjöräddningsärenden under perioden juni–augusti var i år det lägsta sedan 2015, visar Sjöfartsverkets nyligen presenterade statistik.

– Generellt är det vädret som påverkar mest. Men i år kan det även finnas förklaringar i form av ett minskat fritidsbåtsåkande, bland annat till följd av högre drivmedelspriser. Fler har också valt att tillbringa sommarsemestern utomlands, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella sjö- och flygräddningscentral, i ett pressmeddelande.

De vanligaste larmorsakerna var motorhaverier och grundstötningar.

Annons

De flesta sjöräddningsärenden rör fritidsbåtar. Men årets statistik visar en högre andel ärenden som rör handelsfartyg; dessa stod för nio procent i sommar jämfört med tre procent 2021. Räknat i siffror gällde 51 av sommarens sjöräddningsärenden handelsfartyg, jämfört med 31 förra året och 15 året dessförinnan.

– Det visar att återhämtningen inom bland annat kryssningstrafiken fortsätter mot samma nivåer som innan pandemin, säger Annika Vestergård.

Denna återhämtning avspeglas även i ett ökat antal sjuktransporter från fartyg, påpekar Sjöfartsverket i sin rapport. I år uppgick antalet sjuktransporter till 50, vilket är på samma nivå som före pandemin (att jämföra med 20 respektive 31 somrarna 2020 och 2021). 

Totalt hanterade sjö- och flygräddningscentralen drygt 2800 ärenden under sommaren. Av dessa rörde 559 sjöräddningstjänst och 237 flygräddningstjänst. Övriga 2000 ärenden klassas varken som sjö- eller flygräddningstjänst; det kan handla om sjuktransporter, förmedling av läkarråd eller ärenden utan fara för liv eller kroppsskada.

Hela Sjöfartsverkets statistik och rapport finns här