Fler vill bli sjöbefäl

Axel Olausson var motorman ombord på Atle under sommarens sjöfartskonvoj. Han pluggar också till sjöbefäl i Kalmar. Foto: Emma Brask

Antalet ansökningar till sjöbefälsutbildningarna ökar både i Göteborg och Kalmar. Dessutom är det fler kvinnor som söker än tidigare.

Sommarens sjöfartskonvoj, då besökare i elva hamnar erbjöds att komma ombord på isbrytaren Atle, kan vara en anledning till det ökade söktrycket. Konvojen arrangerades av Transportföretagen, Sjöfartsverket, rederier, universitet och intresseorganisationer inom sjöfarten. Drygt 27 000 personer besökte isbrytaren och utställningarna på kajen intill.

– Under Sjöfartskonvojen hade vi öppet fartyg på Atle och en monter på kajen i elva hamnar, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande. Sjöfartskonvojen blev en succé både som arrangemang och massmedialt. Jag är glad för att vi på Sjöfartsverket kunnat bidra till att sätta sjöfarten i fokus. 

Cirka 30 procent av de 65 intagna på sjöbefälsutbildningen på Chalmers i Göteborg är kvinnor.

Annons

– Vi ser med glädje att antalet som söker till sjöbefälsutbildningarna ökar, säger Caj, Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, i ett pressmeddelande. Vi vill ta krafttag för att se till att ansökningarna till utbildningarna till sjöingenjör och till de YH-utbildningar som finns nu också ökar. Sjöfarten skriker fortfarande efter kompetens.