Flera motioner om dyra certifikat

Joakim Hellmouth
Joakim Hellmouth är ansvarig för sjöavtalen. Foto: Dick Gillberg

Inför att kollektivavtalen ska omförhandlas på storsjö- och färjeområdet har 31 avtalsmotioner kommit in. Aktuella ämnen är lön, vilotid och att arbetsgivaren ska betala nödvändiga certifikat. 

I vinter omförhandlas kollektivavtalen på storsjö-, färje och bogserområdet med motparten Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF). Nuvarande avtal går ut den 31 mars nästa år. 

Inför förhandlingarna har Seko sjöfolks medlemmar fått skicka in avtalsmotioner om frågor de tycker bör tas upp. Totalt har 31 motioner kommit in till förbundet. 

– Många tar upp lönefrågan och att få mer lön för mer ansvar, säger Joakim Hellmouth, ombudsman i Seko och avtalsansvarig för sjöavtalen. 

Annons

“Många tar upp lönefrågan”

En annan stor fråga är vem som ska betala för certifikat som sjömän behöver för att jobba ombord. Flera motionärer vill skriva in i avtalet att arbetsgivaren ska bekosta nödvändiga certifikat.  

– Idag är detta inte avtalsreglerat fullt ut. I dagens avtal står att den anställde ska se till att ha certifikat som krävs, och det kan tydligen av vissa rederier tolkas som att den anställde själv ska betala för dem, säger Joakim Hellmouth. 

Andra motioner handlar om vilotid, om att revidera poolavtalet, om deltidsanställning, om företagshälsovård och om avtalets formulering om bisyssla. 

Seko sjöfolks styrelse gick i förra veckan igenom de inkomna motionerna.

“det kan tolkas som att den anställde själv ska betala”

– De tyckte naturligtvis att några var bra och några var mindre viktiga. Men ingen motion sopas ut i det här läget utan alla tas med till avtalskonferensen, betonar Joakim Hellmouth.  

Nästa steg är att en grupp på cirka 30 personer – förtroendevalda i Seko sjöfolk – träffas på en avtalskonferens för att gå igenom motionerna och prioritera bland dem. 

– Inför avtalskonferensen sammanställer jag motionerna i en lista med ett antal punkter. Deltagarna på avtalskonferensen avgör vilka punkter som ska prioriteras av den kommande avtalsdelegationen, förklarar Joakim Hellmouth.

Avtalskonferensen hålls i Göteborg i mitten av november. Avtalsdelegationen träffas för ett första möte i början av nästa år. 


Avtalsrörelsen steg för steg

Avtalsmotioner – alla medlemmar i Seko sjöfolk får skicka in förslag på förändringar i kollektivavtalet.

Avtalskonferensen – prioriterar bland inkomna motioner.

Avtalsdelegationen – deltar i förhandlingarna med motparten SARF. Rent praktiskt är det en mindre delegation som förhandlar medan avtalsdelegationen väntar i ett annat rum. Avtalsdelegationen hålls ständigt uppdaterad och deltar i alla beslut som tas.