FN vill prioritera sjömän för vaccinering

"Bättre sent än aldrig", säger Seko sjöfolks ombudsman Mikael Lindmark om FN-organens uppmaning att prioritera sjömän för vaccinering av covid-19. Foto: Dick Gillberg

Den internationella världshälsoorganisationen WHO och flera andra FN-organ som IMO och ILO vill att ombordanställda ska prioriteras för vaccinering av covid-19. 

Över 80 procent av världshandeln sker med sjöfart, och den globala ekonomin är beroende av de runt två miljoner sjömän som håller världshandelsflottan igång, skriver fem FN-organ gemensamt. Sjömän har påverkats kraftigt av reserestriktioner till följd av pandemin och enligt FN var runt 400 000 ombordanställda fast på handelsfartyg i januari i år, långt efter att deras kontrakt löpt ut och utan möjlighet att bli avlösta. 

Nu går FN-organen ut med en uppmaning om att sjömän och flygpersonal bör prioriteras för vaccinering av covid-19. I skrivelsen, som Föreningen Svensk Sjöfart var först med att uppmärksamma, står att både sjöfarten och flyget är beroende av sin personal och att dessa yrkesgrupper är nyckelarbetare som måste kunna korsa landsgränser. FN uppmanar länder som ännu inte gjort det att klassa sjömän och flygpersonal som nyckelarbetare.

”Med det här uttalandet vill våra organisationer dessutom uppmana regeringar att prioritera sjömän och flygpersonal i sina nationella vaccinationsprogram för covid-19 ihop med annan samhällsviktig personal”, skriver organisationerna. ”Sjömän och flygpersonal måste skyddas genom vaccination så snart som möjligt, för att underlätta för dem att korsa länders gränser på ett säkert sätt”. 

Annons

”Sjömän och flygpersonal måste skyddas genom vaccination så snart som möjligt”

Mikael Lindmark, ombudsman och internationell sekreterare i Seko sjöfolk, kommenterar FN:s uttalande med orden ”bättre sent än aldrig”. 

 – I ett års tid har världens sjömän lidit enormt av den pågående pandemin. Hundratusentals har förlorat arbetet. Och de som inte förlorat arbetet har lidit genom att få vara ute mycket längre än planerat. Av- och påmönstringar har varit komplicerade och den enskilde sjömannen har fått betala priset när resor ställts in och när det funnits oklarheter kring resor, säger han.

För Seko sjöfolk är det självklart att sjömän ska prioriteras.

– Utan dessa sjömän stannar 80 procent av världshandeln. Nu får vi hoppas att ansvariga myndigheter i världe och Folkhälsomyndigheten i Sverige lyssnar på WHO, säger Mikael Lindmark.

”Den enskilde sjömannen har fått betala priset när resor ställts in”

Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar uttalandet från FN om att prioritera sjömän för vaccinering.

– Att sjöfarten fungerar är viktigt för att hela världen ska fungera. Under coronapandemin har besättningsbyten försvårats kraftigt och förhoppningsvis kan vaccinationerna underlätta för besättningsbytena, säger Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhet och teknik på Svensk Sjöfart, i en kommentar på föreningens hemsida.

FN-organen som undertecknat skrivelsen är World Health Organization (WHO), International Maritime Organization (IMO), International Labour Organization (ILO), International Civil Aviation Organization (ICAO) samt International Organization for Migration (IOM)

I slutet av förra året hade 45 av IMO:s medlemsländer, bland dem Sverige, klassat sjömän som nyckelarbetare (Key Workers). Läs mer här